Σε αντίθεση με την Δημοτική Αρχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η παράταξη «8 Προτάσεις» θεωρούμε ότι το πρωταρχικό μέλημα ενός δήμους είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Μετά τις συνεχείς αρνήσεις του κ. Αποστολόπολου να αρχειοθετήσει τις ημερήσιες διατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα πρακτικά και να τα αναρτήσει στο site του Δήμου, έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση, η παράταξη μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κάνει η ίδια. Επειδή κάποιοι έχουν συμφέρον να ενημερώνονται οι πολίτες για τις θέσεις της κάθε παράταξης σε όλα τα θέματα του Δήμου και κάποιες άλλες δεν το επιθυμούν. Οι ημερήσιες διατάξεις, τα πρακτικά και τα video των συνεδριάσεων είναι αναρτημένα με φορά από τις νεότερες προς τις παλαιότερες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 2020

Συνεδρίαση : 22η/ 22/12/2020

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:
  • πρακτικό υπ’ αριθ. 16/2020,
  • πρακτικό υπ’ αριθ. 17/2020,
  • πρακτικό υπ’ αριθ. 18/2020 Ειδικής Συνεδρίασης,
  • πρακτικό υπ’ αριθ. 19/2020 Ειδικής Συνεδρίασης,
  • πρακτικό υπ’ αριθ. 20/2020 Ειδικής Συνεδρίασης,
  • πρακτικό υπ’ αριθ. 21/2020.
 2. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», για ένα (1) έτος.
 3. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 4. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 5. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) – Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με τους Ν. 4683/2020, Ν. 4690/2020, 4722/2020 και 4753/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.
 6. Ανανέωση του με αριθ. πρωτ. 11038/18-05-2018 συμφωνητικού μίσθωσης γραφείου με αριθμό (2), που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 10-12, στο δεύτερο (β΄) όροφο του κτηρίου ένα (Ι) του κτηριακού συγκροτήματος AGORA CENTER, κληροδοτήματος της Πανωραίας Γκανασούλη.
 7. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2021.
 8. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Εθελοντισμού. (ανακοίνωση από 8Π)
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Π έμπροσθεν του κοινόχρηστου πρασίνου και της παιδικής χαράς στην οδό Αρτέμιδος στην Κοινότητα Χολαργού.
 10. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ευτέρπης 36).
 11. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 46/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Περικλέους 42).
 12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με παραχώρηση υπαίθριου χώρου εγγύς του Ο.Τ. 470 της Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22/12/20

Συνεδρίαση : 21η/ 25/11/2020

1.Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία:
α) του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 – Χολαργός), σε
«Κτήριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη»,
β) του κτηρίου του Κέντρου Νεότητας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» – Γυμναστηρίου (Νευροκοπίου
και Σωρανού του Εφεσίου – Παπάγου), σε «Κτήριο Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη»,
γ) του κτηρίου Κ.Α.Π.Η. – Κοινωνικής Μέριμνας (Αγαμέμνονος 4 – Χολαργός), σε «Κτήριο Δημάρχου
Δημητρίου Νικολάου»,
δ) του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου (Αναστάσεως 90 – Παπάγου), σε «Κτήριο Δημάρχου
Καλλιόπης (Πίτσας) Λιάπη»,
ε) της αίθουσας του ισογείου στο Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου – ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. (Ελ. Βενιζέλου 1
Παπάγου), σε «Αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Μπλαδένη»,
στ) του Αθλητικού Κέντρου στον λόφο Τσακού (τέρμα οδού Σύρου – Χολαργός), σε «Αθλητικό Κέντρο
Αντωνίου Πολύδωρα»,
ζ) του εκθεσιακού χώρου (επίπεδο -2) στο κτήριο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου
Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 – Χολαργός), σε «Αίθουσα Αλέκου Φασιανού»,
η) του Παιδικού Σταθμού επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 1973 αριθ. 121, σε «Παιδικός Σταθμός Δημάρχου Σοφοκλή Μαντά»,
θ) της πλατείας στην Κοινότητα Χολαργού επί των οδών 17ης Νοεμβρίου 1973, Μυκόνου, Δοϊράνης και Γρεβενών, στην οποία βρίσκεται το άγαλμα του δρομέα Λάσε Βίρεν (τέρμα 17ης Νοεμβρίου 1973), σε «Πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Παπαγιάννη».

 1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών των ακινήτων με ΚΑΕΚ 051480111003/0/0 και ΚΑΕΚ 051480111009/0/0 με τη διοικητική διαδικασία του προδήλου σφάλματος και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής αίτησης.
 2. Εξέταση αιτήματος της κας Ελένης Τσουκαλά, για την παράταση ενός έτους της συμβάσης μίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων και Πυθαγόρα, στην Κοινότητα Χολαργού.
 3. 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 4. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2020.
 6. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης για το ακίνητο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην Κοινότητα Παπάγου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».
 7. Εξέταση αιτήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Σταυρακάκη και ΣΙΑ Ε.Ε.», για την παράταση ενός έτους της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού (άρθρο 132 του Ν. 4692/2020).
 8. Εξέταση αιτήματος του κου Πέτρου Αποστόλου, για την παράταση ενός έτους της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κηποθεάτρου (άρθρο 132 του Ν. 4692/2020).
 9. Παράταση του με αριθ. πρωτ. 23733/05-10-2016 συμφωνητικού εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής, για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών σε στάσεις υπεραστικών αστικών και Δημοτικών λεωφορείων.
 10. Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114) για τον καθορισμό του μισθώματος κατά τον χρόνο παράτασης των μισθώσεων: α) του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κηποθεάτρου, β) του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού, γ) του περιπτέρου στην Λ. Μεσογείων 264 και Πυθαγόρα στην Κοινότητα Χολαργού.
 11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης των υπό εκποίηση κάδων.
 12. Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 13. Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 14. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων.
 15. Εξέταση αιτήματος της κας Ανδρομάχης Καρατζά για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του Β΄ Λυκείου Χολαργού.
 16. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 17. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Βεντούρη 43).
 18. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 43/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αμφίσσης 12).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25/11/20

Συνεδρίαση 20η 25/11/2020

Καλείστε να συμμετέχετε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 σε ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και
εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1 και της υπ ́ αριθ. 40/20930/31-03-2020
εγκυκλίου), προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/11/20

Συνεδρίαση 19η 29/10/2020

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2019 Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Συνεδρίαση 18η 29/10/2020

Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29/10/20

Συνεδρίαση 17η 22/10/2020

Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

2. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

3. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» και εκλογή Αντιπροέδρου.

4. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», και εκλογή Αντιπροέδρου.

5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

8. Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 120 της Κοινότητας Χολαργού, για καθορισμό χρήσης Εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου επί της οδού Αριστοτέλους 34-36.

9. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

10. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) – Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με τους Ν. 4690/2020 και 4722/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.

11. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).

12. Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών και καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης.

13. Έγκριση πρακτικών της από 02-10-2020 συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

14. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Ελλησπόντου 45.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Χίου 18 & Βιτάλη,
β. Σαρανταπόρου 76.

15. Απολογισμός 26ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.

16. Εξέταση αιτήματος της κας Ηλέκτρας Βυτινιώτη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

17. Εξέταση αιτήματος της κας Δημητρούλας Μάστορη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 2ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

18. Εξέταση αιτήματος της κας Αγγελικής Βεργάδου, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

19. Εξέταση αιτήματος της κας Νικολέττας Γεωργαλή, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.

20. Εξέταση αιτήματος του κου Ιωάννη Τζαφαλιά, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 2ου Γυμνασίου Χολαργού.

21. Εξέταση αιτήματος του κου Ευάγγελου Τσέλιου, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του Α΄ Λυκείου Χολαργού.

22. Εξέταση αιτήματος του κου Ιωάννη Ζερτοπούλη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του Γυμνασίου – Λυκείου Παπάγου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22/10/20

16η 2020 Συνεδρίαση 30/09/2020

 1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 8/2020, 9/2020, 11/2020, 13/2020 και 14/2020 Έκτακτης Συνεδρίασης.
 2. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων τεσσάρων (4) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) έτος, κατόπιν τροποποίησης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
 3. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για ένα (1) έτος.
 4. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Συμβάσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Περιφέρεια Αττικής, για την εκτέλεση της προμήθειας «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα του Λ. Τσάκου στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».
 5. 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 6. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 7. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό Κοινοχρήστων
  χώρων στην Κοινότητα Παπάγου, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
 8. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό Κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Χολαργού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
 9. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2021.
 10. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού Φόρου), για το έτος 2021.
 11. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2021.
 12. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2021.
 13. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & Κοινοχρήστων χώρων για τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2021.
 14. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2021.
 15. Καθορισμός τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων, για το έτος 2021.
 16. Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2021.
 17. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2021: α) Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσα εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσα εκθέσεων Δημαρχείου οδού Περικλέους 55, δ) Δημοτικό κτίριο οδού Αετιδέων 64 «Βίλα Σαλίγκαρου», ε) Κηποθέατρο Κοινότητας Παπάγου και στ) υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου οδού Περικλέους 55.
 18. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για το έτος 2021.
 19. Απόδοση από την έκτακτη επιχορήγηση του Υ.Π.ΕΣ., προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19, στα ΝΠΔΔ του Δήμου, «Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» και «Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
 20. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων».
 21. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης οικοπέδου επιφάνειας 450 τ.μ. που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».
 22. Εξέταση αιτήματος της κας Γεωργίας Δίπλα, για την απαλλαγή από την ετήσια αύξηση του 3% του μισθώματος του ανθοπωλείου του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Παπάγου.
 23. Εξέταση αιτήματος του κου Πέτρου Αποστόλου, για τη μείωση του μισθώματος του κυλικείου εντός του Κηποθεάτρου δυνάμει των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
 24. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2020.
 25. Έγκριση πρακτικών της από 16-06-2020 συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 26. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Αργυροκάστρου 18
  β. Αλεβιζάτου 84
  Κοινότητα Χολαργού
  α. Σύρου 2.
 27. Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Σαρανταπόρου 135).
 28. Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Μενίππου).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30/9/20

Ειδική Συνεδρίαση 28/09/2020 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

15η 2020 Συνεδρίαση 22/09/2020 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020.

14η 2020 Συνεδρίαση 04/09/2020

 1. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
  Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, για τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολικών μονάδων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
 2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 92/2020 απόφασης του Δ.Σ., για την προσωρινή μεταφορά του 1ου Λυκείου.
  Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και της απόφασης του Σχολικού Συμβουλίου του 1ου ΓΕΛ Χολαργού. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να τροποποιήσει την προηγούμενη απόφασή του και να την κοινοποιήσει αμελλητί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, καθώς και στις διευθύνσεις του 1ου ΓΕΛ Χολαργού και του 1ου Γυμνασίου Χολαργού.
 3. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
  Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού τόσο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού όσο και του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» για το έτος 2021 και να κατατεθούν αρμοδίως τα εν λόγω προσχέδια.

13η 2020 Συνεδρίαση : 26/8/2020 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 1. 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικονομικού έτους 2020.
 2. Ενημέρωση – Συζήτηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Υμηττού.

11η 2020 Συνεδρίαση 22/07/2020

 1. Ενημέρωση – Συζήτηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Υμηττού.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου – Χολαργού», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου.
 3. Εξέταση αιτήματος της κας Δέσποινας Παπαπαναγιώτου, για την πρόωρη λύση της μίσθωσης του περιπτέρου επί της πλατείας Κ. Παλαμά στην Κοινότητα Χολαργού.
 4. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και αναμόρφωση στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2020.
 6. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Εξέταση αιτήματος του κου Βασιλείου Μαρτίνη, για τη διαγραφή της προσαύξησης επί του μισθώματος στο κυλικείο του Κοιμητηρίου Παπάγου.
 8. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Πλ. Φλωρίνης (Αλευρά και Παναγιώτου)
  β. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 1548).
  • � Κοινότητα Χολαργού
  α. Γήπεδο μπάσκετ οδού Ναυαρίνου.
 10. Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά του 1ου Λυκείου Χολαργού.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Κρέσνης 5).
 12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Πυθαγόρα 15).
 13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για αλλαγή στοιχείων της θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., που ήδη κατέχει σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Χίου 21).
 14. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Μελπομένης 44).
 15. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την επικαιροποίηση θέσης parking, για σχολικό λεωφορείο και μεταφοράς της, επί της οδού Αετιδέων 15 της Κοινότητας Χολαργού.
 16. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Μακεδονίας 92).
 17. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Αλεβιζάτου 68-72).

Συνεδρίαση 9η 26/06/2020

 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και την υποβολή πρότασης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.2 και τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
 2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και την υποβολή πρότασης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4255/18-05-2020 Πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π12 και τίτλο «Ωρίμανση έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων».
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 4. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου και του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.
 5. Γνωμοδότηση για τη μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού.
 6. Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά των τμημάτων της Α΄ τάξης του 1ου Λυκείου Χολαργού στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Χολαργού.

8η 2020 συνεδρίαση 17/06/2020

 1. Παραλαβή και έγκριση Β2 Φάσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) εντός των διοικητικών ορίων Κοινότητας Παπάγου» και επικαιροποίηση των προτεινόμενων χρήσεων γης σύμφωνα με το νέο Π.Δ/γμα 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».
 2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 173/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 4. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) – Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με το Ν. 4683/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.
 5. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 8. Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Μοσχοπόλεως 1
  β. Νικομηδείας (έναντι Κυδωνιών 7)
  γ. Σαρανταπόρου 105

• Κοινότητα Χολαργού
α. Αγ. Γερασίμου 5
β. Β. Μελά 38
γ. Δεδούση 42
δ. Φανερωμένης 22.

 1. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 27/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα απαγόρευσης στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (επί της οδού Βλαχάβα).

6η 2020 Συνεδρίαση 13/05/2020


1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 2/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έκανε ο Δήμος, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

3. Ενημέρωση για την ένταξη του Δήμου μας, στην υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2020-2021.

4. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

5. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

6. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2020.

8. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020.

10. Προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο πλαίσιο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και ορισμός σχετικής επιτροπής.

Οπως ενημερωθήκαμε από το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα πρακτικά χάθηκαν(;)

4η 2020 Συνεδρίαση 10/04/2020 Δια περιφοράς

 1. Ενημέρωση για τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 2. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
 3. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, για τη δημιουργική απασχόληση μαθητών 2020.
 4. Μέτρα για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 5. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
 6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
 7. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 1319)
  β. Β. Κύπρου 67-69
  γ. Γ. Παπακωνσταντίνου 4.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και από την ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, έως τη λήξη της (13:00 μεσημβρινή), για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθείτε απόντες.
Τυχόν τοποθετήσεις ή ερωτήσεις που θα προκύψουν από τις εισηγήσεις των θεμάτων, θα πρέπει να μας αποσταλούν έως το μεσημέρι της Πέμπτης 09-04-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsim@dpapxol.gov.gr.

3η 2020 Συνεδρίαση 17/3/2020

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 1/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης της δομής «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
 3. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2020.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και από την ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, έως τη λήξη της (13:00 μεσημβρινή), για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθείτε απόντες.
Τυχόν τοποθετήσεις ή ερωτήσεις που θα προκύψουν από τις εισηγήσεις των θεμάτων, θα πρέπει να μας αποσταλούν έως το μεσημέρι της Πέμπτης 09-04-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsim@dpapxol.gov.gr.

2η 2020 Συνεδρίαση 26/02/2020

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 19/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Συζήτηση κατόπιν της υπ΄ αριθ. 1082/2020 αιτήσεως της Ένωσης Γονέων Παπάγου – Χολαργού, για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
  α. για τη λειτουργία και επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών
  β. για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  γ. για την συντήρηση – επισκευή και ανέγερση σχολείων
  δ. για το προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας
  ε. για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων
  στ. για την ασφαλή πρόσβαση και διέλευση των μαθητών.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άμεσα μέτρα που αφορούν την καθαριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου μας αλλά και γενικότερα (της υπ΄ αριθ. 2965/2020 αίτημα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού»).

4. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.

5. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.

6. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

8. Αντικατάσταση λόγω παραίτησης, του εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», στην οποία είναι μέτοχος.

9. Αντικατάσταση λόγω παραίτησης, ενός εκπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας και
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).

 1. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 2. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2020.
 4. Κατανομή λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2020, για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 5. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).
 6. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.
 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2019.
 8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 9. Λήψη απόφασης για την έκδοση Δημοτικού περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
 10. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
 11. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Γήπεδο ΕΑΚ (έναντι Νευροκοπίου)
  β. Λεμεσού 31
  γ. Καραλή 59
  δ. Παναγιώτου 61
  ε. Μονής Κύκκου & Λάρνακος
  στ. Τεπελενίου 30-34
  ζ. Νικομηδείας 11
  η. Κυρηνείας 3.
  • Κοινότητα Χολαργού α. Β. Μελά 38 β. Β. Μελά 31 γ. Πυθαγόρα 20.
 1. Λήψη απόφασης για τη μετονομασία (διπλή ονομασία) της οδού Καρναβία, βάσει σχετικού αιτήματος της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας.
 2. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 104/18-04-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Κοινότητας Παπάγου, για καθορισμό νέας Ερυθράς Γραμμής.
 3. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 182 (Μεγάλο Πάρκο) της Κοινότητας Παπάγου, για θεσμοθέτηση των υφιστάμενων χρήσεων γης.
 4. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 27717/20-11-2019 αίτηση του Νοσοκομείου Metropolitan General, που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική είσοδο αυτού και δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο.
 5. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα της Κοινότητας Χολαργού.
 6. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α. σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.
 7. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. 23436/27-09-2019 αίτηση του Γεν. Δ/ντή οχημάτων και εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης, στην οδό Αντισυντ. Ιωαν. Τσιγάντε (από τη συμβολή με την οδό Κύπρου έως τη συμβολή με την οδό Αναστάσεως).

1η 2020 Συνεδρίαση  – 22/1/20

Προ ημερήσιας ερώτηση κας Χαμηλοθώρη για τα αδέσποτα ζώα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΛ: 8

1ο: Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 18/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2ο: Συζήτηση κατόπιν αιτήσεως της Ενωσης Γονέων Παπάγου – Χολαργού, για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη λειτουργία και επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών, τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την συντήρηση – επισκευές και ανέγερση των σχολείων, τη δίχρονη προσχολική, το προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας, τη φύλαξη των σχολείων, την ασφαλή πρόσβαση προς και διέλευση από τα σχολεία και άλλα.
Τοποθέτηση Νατάσσα Χαμηλοθώρη video 1:51:05, πρακτικά σελίδα 29  

3ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στην πρόσκληση 14.61.26.2-4.1 με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων».

4ο: Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού» για ένα (1) έτος.

5o: Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού» έως 10.09.2020.

6ο: Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτίρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2020 – 2021».

7ο : Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.

8ο : Κατανομή λειτουργικών δαπανών (συμπληρωματική δόση 2019) για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

9ο :Εγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

10ο: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2020.

11ο: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2020.

12ο:Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

13ο: Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Καθαρισμός – αποψίλωση χώρων πρασίνου για το έτος 2020”.

14ο: Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας, για το έτος 2020».

15ο: Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Καθαρισμός – κλάδεμα πεύκων άλσους Χολαργού και άλσους οδού Χατζηκωνσταντή».

16ο: Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών: 57 * Κοινότητα Παπάγου α) Κύπρου 45 β) Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 603Μ) γ) Αφών Διδασκάλου 51 δ) Λευκωσίας 34 * Κοινότητα Χολαργού α) Ψαρρών 4-6 β) Λοχ. Δεδούση 39 & Ψαρρών γ) Λοχ. Δεδούση 7 & Χίου V. ΓΕΝΙΚΑ

17ο: Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασής της που αφορά τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.
Τοποθέτηση Μαρία Σιώτου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ praktika220120

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=dX8MVdamxxw

19η/2019 Συνεδρίαση 18/12/2019

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 16/2019 και 17/2019 Ειδικής Συνεδρίασης.

2. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

3. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ104 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

4. Πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για επιπλέον στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», κατόπιν παράτασης ισχύος αυτού.

5. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

6. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού».

7. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού, στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης, που αφορά τον Άνω Χολαργό και τις ρυθμίσεις σήμανσης κυκλοφορίας.

11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών της Κοινότητας Χολαργού, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.

12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Εθν. Αντιστάσεως 14).

13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Γρεβενών 15).

18η 2019 Συνεδρίαση 2/12/19

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 13/2019 Ειδικής Συνεδρίασης, 14/2019 Έκτακτης Συνεδρίασης και 15/2019.

2. Συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, την κατάργηση του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών και την κατάργηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας (υπ΄ αριθ. 27840/2019 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού).

3. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

4. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση / διατήρηση πληροφοριακών πινακίδων και χαρτών του Δήμου καθώς και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

5. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

6. Κατανομή λειτουργικών δαπανών (δ’ δόση 2019) για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

7. Έγκριση του από 29-11-2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

8. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση – κατασκευή computer room».

9. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στη σύσταση του Δικτύου με την επωνυμία: «Εθνικό δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.».

10. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 104/18-04-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Κοινότητας Παπάγου, για καθορισμό νέας Ερυθράς Γραμμής.

12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 182 (Μεγάλο Πάρκο) της Κοινότητας Παπάγου, για θεσμοθέτηση των υφιστάμενων Χρήσεων Γης.

video https://www.youtube.com/watch?v=wOiN25UuDkQ&feature=emb_logo

17η 2019 Τακτική Συνεδρίαση 12/11/19

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2020.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JKCotak24AM&feature=emb_logo

16η 2019 Συνεδρίαση 11/11/2019

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
2. Ενημέρωση και συζήτηση του υπ΄ αριθ. 26704/2019 έγγραφου της Ένωσης Γονέων, για θέματα που απασχολούν τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
 
3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). 
 
4. Ορισμός μελών στο Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας. 
 
5. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβουλίο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 
 
6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
 
7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 
 
8. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 
 
9. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2019. 
 
10. Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» και ορισμός χρηστών και επιπέδων πρόσβασης στην εφαρμογή. 
 
11. Οικονομική επιχορήγηση σε Συλλόγους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
 
12. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 
• Κοινότητα Παπάγου 
α. Λάρνακος 9 
β. Μονής Κύκκου 6 
γ. Λάρνακος και Μονής Κύκκου 4 
δ. Μπλέσσα 9 
ε. Δογαρόπουλου και Μαυραγάνη (γωνία). 
• • Κοινότητα Χολαργού 
α. Χίου 15 
β. Κατσιμπίρη 44.
 
13. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020. 
 
14. Έγκριση του από 04.11.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής έργου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 
 
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου». 
 
16. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου» και ορισμός τρίτου μέλους της επιτροπής. 
 
17. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 212/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, των αποφάσεων 136/2018, 184/2018, 296/2018, 17/2019 και ενσωμάτωση στον Πολεοδομικό Κανονισμό της Γενικής Διάταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χολαργού (Φ.Ε.Κ. 132/ΑΑΠ/2016), περί καθορισμού ύψους οικοδομών στα 16μ. 
 
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων, έτους 2018- 2019». 
 
19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2018-2019». 
 
20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Χολαργού» 
 
21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018». 
 
22. Απολογισμός 25ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού. 
 
23. Συμμετοχή των σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  Μαθητών Σχολικής Ηλικίας και Εκπαιδευτικών, στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ». 
 
24. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι). 
 
25. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ασπασίας 85). 
 
26. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστοφάνους 22). 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=c1Xf5K51MPI&feature=emb_logo

15η 2019 Συνεδρίαση 16/10/2019

1. Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης και παράτασης ισχύος και χρηματοδότησης της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» – άξονας προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής».

2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

3. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

4. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων (ΣΒΑΠ).

7. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους καθώς και ορισμός συντονιστή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

8. Επικαιροποίηση της υπ ́ αριθ. 28/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

9. Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό των διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε πιστωτικά ιδρύματα.

10. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).

11. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

12. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2020.

13. Καθορισμός τελών καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το έτος 2020.

14. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου), για το έτος 2020.

15. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2020.

16. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2020.

17. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & Κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2020.

18. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2020.

19. Καθορισμός Κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται, καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2020.

20. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2020.

21. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2020: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού – Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

22. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού, για το έτος2020.

23.ΚαθορισμόςτελώνΙεροπραξιώνΙερώνΝαώνΕυαγγελισμούτηςΘεοτόκουΚοιμητηρίουΠαπάγουκαι Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2020.

24. Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2020.

25. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, προκειμένου να μισθωθεί ακίνητο για τη στέγαση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

26. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

27. Έγκριση διενέργειας φανερής δημοπρασίας, για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

28. Εξέταση ένστασης κατά της υπ ́ αριθ. 156/2018 εξέταση κοπής δέντρων.

29. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: • Κοινότητα Παπάγου α. Βυζαντίου και Χειμάρας • Κοινότητα Χολαργού β. Εθνικής Αντιστάσεως 35 γ. Ψαρρών 35Β δ. Σκοπέλου 5Α ε. Σκοπέλου 5Β στ. Πολυμνίας 22.

30. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

31. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο Άλσος Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη διοργάνωση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με παγοδρόμιο, παιχνίδια ψυχαγωγίας κ.ά.

32. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση κατακόρυφων οριοδεικτών αποτροπής στάθμευσης (κολωνακίων), σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Πίνδου 13 & Αυλώνος).

33. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σαρανταπόρου 57).

34. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι).

VIDEO https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=U3961JDQxMo&feature=emb_logo

Ειδική συνεδρίαση Απολογισμός Πεπραγμένων 2018 15/10/2019

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=FfibkTbEZy0&feature=emb_logo

14η Έκτακτη Συνεδρίαση 2019 09/10/2019

1. Διάθεση αιθουσών σε συστεγαζόμενα σχολεία, εντός του σχολικού συγκροτήματος επί της Λ. Περικλέους 51-53.

Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, επειδή το θέμα της συστέγασης του 1ου Δημοτικού Χολαργού και του 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα δεν έχει ρυθμιστεί, παρά την απόφαση 178/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, η Β’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας επανήλθε στο ζήτημα και με έγγραφό της την 7/10/2019 ορίζει εκ νέου την αίθουσα στέγασης του Α4 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού (έγγραφο επισυνάπτεται) από τον δεύτερο όροφο στην αίθουσα που προκύπτει από την ενοποίηση των γραφείων της Διευθύντριας και Υποδιευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, με την ταυτόχρονη μεταφορά των γραφείων της Διευθύντριας και Υποδιευθύντριας στην κενούμενη αίθουσα του δευτέρου ορόφου. Επίσης, με έγγραφό τους (επισυνάπτεται) την 8/10/2019, η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού ζητούν την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ώστε να ληφθεί μια νέα απόφαση για τη συστέγαση των δύο μονάδων, προτείνοντας μια εναλλακτική – σε αυτή της Β’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας – πρόταση, και με γνώμονα την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Επειδή η κατάσταση έχει κλιμακωθεί – παρά την έγκαιρη παρέμβαση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ήδη από τον Ιούνιο του 2019 – και επειδή οφείλουμε να δώσουμε οριστική λύση προκειμένου τόσο το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, όσο και το 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού να λειτουργήσουν ομαλά στο σχολικό συγκρότημα της Περικλέους 51-53, κρίνεται απαραίτητη η σύγκληση του Συμβουλίου.

13η 2019 Συνεδρίαση 15/10/2019

VIDEO https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jFYQGFsyrWQ&feature=emb_logo

12η 2019 Συνεδρίαση 19/09/2019

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 11/2019 πρακτικού της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για ένα (1) έτος.

3. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού για ένα (1) έτος.

4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

6. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

7. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο – Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής» και εκλογή Προέδρου.

9. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων του Δήμου.

11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Κρίσης Ακαταλληλότητας οχημάτων.

12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου.

13. Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των συνδυασμών της μειοψηφίας, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου.

14. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», στην οποία είναι μέτοχος.

16. Συγκρότηση Επιτροπής για επιλογή Τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται ο Δήμος.

17. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε πιστωτικά ιδρύματα.

18. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

19. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. και Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

22. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

23. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2019.

24. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

25. Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ Αθηνών.

26. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

27. Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

28. Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών και καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης.

29. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: • Δημοτική Κοινότητα Παπάγου o Μονής Κύκκου 4 • Δημοτική Κοινότητα Χολαργού o Χίου και Πυθαγόρα o 17ης Νοέμβρη 29-31

30. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.

31. Ορισμός ενός (1) νέου εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της τρέχουσας προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».

32.Έγκρισηπαράτασηςπροθεσμίαςεργασιώντουέργου:«Εκσυγχρονισμόςαθλητικώνεγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού».

33. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για την μελέτη του έργου: «Μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση – κατασκευή computer room».

34. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018».

35. Ανανέωση του προγράμματος «Κοντά στον Δημότη» και ορισμός μελών επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος.

36. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

37. Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο.

38. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της διοικούσας επιτροπής του «Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Παπάγου – Χολαργού».

39. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπου του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ».

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=aJO-CnWHkCo&feature=emb_logo

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s