Σε αντίθεση με την Δημοτική Αρχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η παράταξη «8 Προτάσεις» θεωρούμε ότι το πρωταρχικό μέλημα ενός δήμους είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Μετά τις συνεχείς αρνήσεις του κ. Αποστολόπολου να αρχειοθετήσει τις ημερήσιες διατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα πρακτικά και να τα αναρτήσει στο site του Δήμου, έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση, η παράταξη μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κάνει η ίδια. Επειδή κάποιοι έχουν συμφέρον να ενημερώνονται οι πολίτες για τις θέσεις της κάθε παράταξης σε όλα τα θέματα του Δήμου και κάποιες άλλες δεν το επιθυμούν. Οι ημερήσιες διατάξεις, τα πρακτικά και τα video των συνεδριάσεων είναι αναρτημένα με φορά από τις νεότερες προς τις παλαιότερες.
Οι Ημερήσιες Διαταξεις που λείπουν αφορούν ψηφίσματα κυρίως από θανάτους γνωστών προώσπων τους φήμους μας.

25η Συνεδρίαση Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 22/2022 έκτακτης, 23/2022 και 24/2022 ειδικής.
 2. Συζήτηση του υπ ́ αριθ. 24116/02-12-2022 αιτήματος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων και έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με το σύνολο των αναγκών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός
  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» και εκλογή Αντιπροέδρου.
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την
  καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 5. Έγκριση μελέτης για το σχεδιασμό, ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 6. 6η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 7. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 8. Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» και ορισμός χρηστών και επιπέδων πρόσβασης στην εφαρμογή.
 9. Επικαιροποίηση της υπ ́ αριθ. 47/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση σχεδίου
  καταστατικού για την ίδρυση και λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας.
 10. Απολογισμός 28ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.
 11. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 87/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
  «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
  (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

24η Συνεδρίαση Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2023.

Δείτε εδώ το video της 23ης Συνεδρίασης

23η Συνεδρίαση Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 20/2022 ειδικής και 21/2022.
 2. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου επί της Λ. Μεσογείων 158 στην Κοινότητα Παπάγου.
 3. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
 4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2022.
 6. Έγκριση πρακτικών των από 21-10-2022 και 07-11-2022 συνεδριάσεων της Επιτροπής Επίλυσης
  Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.
 7. Θέσπιση βραβείων Αριστείας «Πίτσα Λιάπη».
 8. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 9. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο Άλσος Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη
  διοργάνωση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με παγοδρόμιο, παιχνίδια ψυχαγωγίας κ.ά.
 11. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
 • Κοινότητα Παπάγου
  α. Κυτίου 3,
  β. Κορυτσάς 77.
 • Κοινότητα Χολαργού
  α. Αγ. Ι. Θεολόγου 23.

Δείτε εδώ το video της 23ης Συνεδρίασης

21η Συνεδρίαση Παρασκευη 14 Οκτωβρίου 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 18/2022 ειδικής και 19/2022.
 2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου και άδεια διέλευσης, κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, στα όρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 3. Εξέταση του υπ’ αριθ. 19734/06-10-2022 αιτήματος του κου Dedndreaj Gege, για τη λύση της μίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λ. Μεσογείων 158, στην Κοινότητα Παπάγου.
 4. 5 η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 5. 7 η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 6. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2023.
 7. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού Φόρου), για το έτος 2023.
 8. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2023.
 9. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2023.
 10. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων για τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2023.
 11. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2023.
 12. Καθορισμός τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων, για το έτος 2023.
 13. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2023.
 14. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2023: α) Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσα εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Δημοτικό κτίριο οδού Αετιδέων 64 «Βίλα Σαλίγκαρου», δ) Κηποθέατρο Κοινότητας Παπάγου και ε) υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου οδού Περικλέους 55.
 15. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο Άλσος Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη διοργάνωση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με παγοδρόμιο, παιχνίδια ψυχαγωγίας κ.ά.
 16. 16. Ορισμός εκπροσώπων στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για τη Στρατηγική Σύμπραξη Europe Goes Local.

20η Συνεδρίαση Παρασκευη 14 Οκτωβρίου 2022

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Δείτε εδώ το video της 20ης Συνδρίασης 2022

19η Συνεδρίαση Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 12/2022, 16/2022 έκτακτης και 17/2022.
 2. Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.
 3. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2022.
 4. Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
 5. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 6. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 7. Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει του Ν. 4599/2019.
 8. Εκρίζωση υπαρχόντων και φύτευση νέων δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου των Πολυϊατρείων – ΚΑΠΗ της Κοινότητας Παπάγου.
 9. Πρόταση για μετονομασία του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, σε «6 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού – Σταύρος Ξαρχάκος». Αριθ. Πρωτ. : 18624 Συνεδρίαση : 19 η / 2022 Πρόσκληση 19 ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022 Σελίδα 2 η από 2 v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 10. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
 • Κοινότητα Παπάγου
  α. Βλαχάβα 34-36.
 • Κοινότητα Χολαργού
  α. Λ. Δεδούση 9 & Χίου,
  β. Αμφίσσης 4-6,
  γ. Υμηττού 110,
  δ. Σαρανταπόρου 54,
  ε. Ναυαρίνου 27.

11. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 44/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Τήνου 28).

12. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 72 της Κοινότητας Χολαργού, για τον καθορισμό χρήσης Εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, επί της οδού Βελισσαρίου 4 & Κωνσταντινουπόλεως.

13. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της συμβολής των οδών Πίνδου & Γράμμου της Κοινότητας Παπάγου

Δείτε εδώ τα Πρακτικά της 19ης Συνεδρίασης

Δείτε εδώ το video της 19ης Συνδρίασης 2022

18η Συνεδρίαση Απολογισμός Πεπραγμένων

Δείτε εδώ τα Πρακτικά της 18ης Συνεδρίασης

17η Συνεδρίαση Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

 1. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και
  Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
 2. Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής
  Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
 3. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση και
  λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018».
 4. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2022.
 6. Επικαιροποίηση της απόφασης 158/2021 Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων για το
  οικ. έτος 2022.
 7. Έγκριση σύστασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τον
  Ν3443/2006 – ΦΕΚ 41/Α/27.02.2006.
 8. Αλλαγή σκοπού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος «Αγνής Σκυριανού».

Δείτε εδώ τα πρακτικά της 17ης Συνεδρίασης 2022

Δείτε εδώ το video της 17η Συνεδρίασης 2022

12η Συνεδρίαση Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Επικύρωση των υπ’ αριθ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.
 2. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΧΕΑ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
 4. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 5. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2022.
 6. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας του
  Δήμου Παπάγου – Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική
  Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων».
 7. Έγκριση πρακτικών της από 10-06-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
  & Αμφισβητήσεων.
 8. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 37/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
  επικαιροποίηση της υπ ́ αριθ. 87/2021 προγενέστερης απόφασής της, για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
 9. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος χωριστής συλλογής Βρώσιμων Λιπών και Ελαίων (ΒΛΕ).
 10. Εξέταση κοπής και εκρίζωσης ενός κορμού και ενός δέντρου στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου
  Χολαργού, επί της οδού Θεμιστοκλέους, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α.
 11. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 32/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
  στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σωκράτους 39).
 12. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 33/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση
  μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών
  Ξανθίππου και Αγ. Ι. Θεολόγου.
 13. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 34/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή
  τροποποίηση στο Ο.Τ. 13 της Κοινότητας Χολαργού, για αλλαγή χρήσης οικοπέδων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, από χώρο Κοινοτικού καταστήματος και χώρο Δημοσίων κτιρίων, σε αθλητικούς χώρους ανοικτών γηπέδωνκαι τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ. σύμφωνα με την υλοποιημένη κατάσταση.
 14. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 35/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του με ημερομηνία 04-05-1985 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 242/τ.Δ’/1985), ως προς το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος και καθορισμός ύψους.
 15. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 36/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη θεσμοθέτηση – εξειδίκευση των συντελεστών δόμησης (ΣΔ) στις πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ) της Κοινότητας Χολαργού, σε συμμόρφωση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016.
 16. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 38/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη μετατροπή τμήματος της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στην Κοινότητα Παπάγου, από χώρο πρασίνου (παρτέρια), σε πλακόστρωτη οδό, λόγω δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων και εισόδου επί του ακινήτου.

Δείτε εδώ τα Πρακτικά της 12ης Συνεδρίασης 2022

10η Συνεδρίαση Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

 1. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τού Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 2. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 3. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 4. Έγκριση μονομερούς παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου
  Νηπιαγωγείου Παπάγου.
 5. Έγκριση πρακτικών της από 10/06/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.
 6. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ τα Πρακτικά της 10ης Συνεδίασης 2022

9η Συνεδρίαση Τρίτη 24 Μαΐου 2022

 1. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Ενεργειακή Κοινότητα με διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Κοινότητα των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Δάφνης – Υμηττού, Καισαριανής και Παπάγου – Χολαργού».
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην «Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής SUN-DIAS».
 4. 2 η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 5. 3 η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 6. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1 ου τριμήνου 2022.
 7. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ, ΔΟΚΜΕΠΑ & Σχολικών Επιτροπών) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 8. Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου στην τράπεζα, για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
 9. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας 1 ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με ενάριθμο 2021ΕΠ08510017 που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1. 11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του Άλσους Χολαργού «Κωνσταντίνος Καραμανλής», για την εγκατάσταση και λειτουργία θερινού κινηματογράφου από 16-06-2022 έως και 11-09-2022.
 10. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Ορφέως 3.
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Αετιδέων 42,
  β. Σκρά 18 και Γρεβενών 3.
 11. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχολικού έτους 2022-2023.
 12. Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», για το έτος 2022.
 13. Ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Σωματείου με την επωνυμία «EQUALACT SOCIAL – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ – ΑΜΕΑ».
 14. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία GIVMED Share medicine Share life.
 15. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 26/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 82/2021 απόφασης, που αφορά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατόπιν υποδείξεως του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ τα Πρακτικά της 9ης Συνεδρίασης 2022

Δείτε εδώ το video της 9ης Συνεδρίασης 2022

7η Συνεδρίαση Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 6/2022 ειδικής και 7/2022.
 2. Ενημέρωση, συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος του υπ΄ αριθ. 7175/20-04-2022 αιτήματος της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου», για τη μη ιδιωτικοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της ΕΥΔΑΠ.
 3. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6780/2022 αίτησης της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 4492/2022 επιστολή της εταιρείας «ATHENIAN SEA CARRIERS LTD» για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.
 5. Μετονομασία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, σε «Αλέκος Φασιανός – 2 ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου».
 6. Έγκριση του υπ΄ αριθ. 6876/2022 αιτήματος δημοτών, για τη μεταφορά των πτηνών του πάρκου Χολαργού και την κατάργηση του περιφραγμένου χώρου στον οποίο βρίσκονται.
 7. Έγκριση του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
 8. Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Εθελοντισμού Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει του Ν. 4873/2021.

Δείτε εδώ τα Πρακτικά της 7ης Συνεδρίασησης 2022

Δείτε εδώ το video της 7ης Συνεδρίασης 2022

6η Συνεδρίαση Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
Εξάμηνη Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής (01/07/2021 – 31/12/2021)

Δείτε εδώ τα Πρακτικά της Ειδικής 6ης Συνεδρίασης 2022

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 20/2021, 1/2022 ειδικής και 3/2022 έκτακτης.
 2. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του άρθρου 70 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018.
 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου
  «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 4. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 5. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 6. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2022.
 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2021.
 8. Εξέταση αιτημάτων για αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθωμάτων.
 9. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη Διεθνή Πρωτοβουλία Φύτευσης Δέντρων «75 UN – 75 Trees UNAI SDG7».
 10. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Φραγκογιάννη 20 και Βλαχάβα.
  • Κοινότητα Χολαργού α. Σερίφου 20,
  β. Σαρανταπόρου 33,
  γ. Ξανθίππου 15 και Μέτωνος 37, δ. Βεντούρη 28,
  ε. Ελ. Βενιζέλου 39.
  vi. ΓΕΝΙΚΑ
 11. Έγκριση του Σχεδίου Απολογισμού Δράσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2021.

Δείτε εδώ τα πρακτικά της 5η Συνεδρίασης 2022

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Ενημέρωση και συζήτηση για τη χιονοκαταιγίδα «Ελπίς».
 2. Ενημέρωση και συζήτηση του υπ ́ αριθ. 1019/19-01-2022 αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», σχετικά με τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 3. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών, έτους 2021.
 4. Παραχώρηση χρήσης του Ο.Τ. 181 της Κοινότητας Παπάγου στον ΣΠΑΥ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 5. Επικαιροποίηση της υπ ́ αριθ. 184/12-09-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (IMS) 5003560.
 6. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Παράταση μισθώσεων περιπτέρων σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 49 του Ν. 4795/2021 και 37 του Ν. 4807/2021.
 8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Αντικατάσταση τακτικών μελών καθώς και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 12. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 13. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου α. Λεμεσού 56,
  β. Πολυμνίας και Κορυτσάς 55,
  γ. Ταϋγέτου 1,
  δ. Φραγκογιάννη 38,
  ε. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 902).
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Υμηττού 61,
  β. 25ης Μαρτίου 5,
  γ. Αρκαδίου (έναντι 30-32).

Δείτε εδώ το video της Συνεδρίασης το 2ο Μέρος

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ψηφίσματος των γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος – αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Δείτε εδώ τα παρκτικά της 3η Συνεδρίασης 08/02/22

Δείτε εδώ το video της Συνεδρίασης το πρώτο μέρος

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Παραχώρηση χρήσης του Ο.Τ. 181 της Κοινότητας Παπάγου στον ΣΠΑΥ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 184/12-09-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (IMS) 5003560.
 3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 4. Παράταση μισθώσεων περιπτέρων σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 49 του Ν. 4795/2021 και 37 του Ν. 4807/2021.
 5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 6. Αντικατάσταση τακτικών μελών καθώς και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 8. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Λεμεσού 56,
  β. Πολυμνίας και Κορυτσάς 55,
  γ. Ταϋγέτου 1,
  δ. Φραγκογιάννη 38,
  ε. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 902).
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Υμηττού 61,
  β. 25ης Μαρτίου 5,
  γ. Αρκαδίου (έναντι 30-32).
 10. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών, έτους 2021

Η πρώτη συνεδρίαση αφορούσε την εκλογή προεδρείου και οργάνων.
Η παράταξη 8 Προτάσεις εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με τίτλο «Το Δημοτικό Συμβούλιο στο γύψο».

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δείτε εδώ τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίαση 9/1/22 με θέμα εκλογή οργάνων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2019

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s