Σε αντίθεση με την Δημοτική Αρχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η παράταξη «8 Προτάσεις» θεωρούμε ότι το πρωταρχικό μέλημα ενός δήμους είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Μετά τις συνεχείς αρνήσεις του κ. Αποστολόπολου να αρχειοθετήσει τις ημερήσιες διατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα πρακτικά και να τα αναρτήσει στο site του Δήμου, έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση, η παράταξη μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κάνει η ίδια. Επειδή κάποιοι έχουν συμφέρον να ενημερώνονται οι πολίτες για τις θέσεις της κάθε παράταξης σε όλα τα θέματα του Δήμου και κάποιες άλλες δεν το επιθυμούν. Οι ημερήσιες διατάξεις, τα πρακτικά και τα video των συνεδριάσεων είναι αναρτημένα με φορά από τις νεότερες προς τις παλαιότερες.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 20/2021, 1/2022 ειδικής και 3/2022 έκτακτης.
 2. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του άρθρου 70 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018.
 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου
  «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 4. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 5. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 6. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2022.
 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2021.
 8. Εξέταση αιτημάτων για αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθωμάτων.
 9. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη Διεθνή Πρωτοβουλία Φύτευσης Δέντρων «75 UN – 75 Trees UNAI SDG7».
 10. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Φραγκογιάννη 20 και Βλαχάβα.
  • Κοινότητα Χολαργού α. Σερίφου 20,
  β. Σαρανταπόρου 33,
  γ. Ξανθίππου 15 και Μέτωνος 37, δ. Βεντούρη 28,
  ε. Ελ. Βενιζέλου 39.
  vi. ΓΕΝΙΚΑ
 11. Έγκριση του Σχεδίου Απολογισμού Δράσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2021.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Ενημέρωση και συζήτηση για τη χιονοκαταιγίδα «Ελπίς».
 2. Ενημέρωση και συζήτηση του υπ ́ αριθ. 1019/19-01-2022 αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», σχετικά με τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 3. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών, έτους 2021.
 4. Παραχώρηση χρήσης του Ο.Τ. 181 της Κοινότητας Παπάγου στον ΣΠΑΥ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 5. Επικαιροποίηση της υπ ́ αριθ. 184/12-09-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (IMS) 5003560.
 6. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Παράταση μισθώσεων περιπτέρων σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 49 του Ν. 4795/2021 και 37 του Ν. 4807/2021.
 8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 9. Αντικατάσταση τακτικών μελών καθώς και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 12. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 13. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου α. Λεμεσού 56,
  β. Πολυμνίας και Κορυτσάς 55,
  γ. Ταϋγέτου 1,
  δ. Φραγκογιάννη 38,
  ε. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 902).
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Υμηττού 61,
  β. 25ης Μαρτίου 5,
  γ. Αρκαδίου (έναντι 30-32).

Δείτε εδώ το video της Συνεδρίασης το 2ο Μέρος

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ψηφίσματος των γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος – αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Δείτε εδώ τα παρκτικά της 3η Συνεδρίασης 08/02/22

Δείτε εδώ το video της Συνεδρίασης το πρώτο μέρος

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. Παραχώρηση χρήσης του Ο.Τ. 181 της Κοινότητας Παπάγου στον ΣΠΑΥ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 184/12-09-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (IMS) 5003560.
 3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 4. Παράταση μισθώσεων περιπτέρων σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 49 του Ν. 4795/2021 και 37 του Ν. 4807/2021.
 5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 6. Αντικατάσταση τακτικών μελών καθώς και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 8. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 8. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Λεμεσού 56,
  β. Πολυμνίας και Κορυτσάς 55,
  γ. Ταϋγέτου 1,
  δ. Φραγκογιάννη 38,
  ε. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 902).
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Υμηττού 61,
  β. 25ης Μαρτίου 5,
  γ. Αρκαδίου (έναντι 30-32).
 10. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών, έτους 2021

Η πρώτη συνεδρίαση αφορούσε την εκλογή προεδρείου και οργάνων.
Η παράταξη 8 Προτάσεις εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με τίτλο «Το Δημοτικό Συμβούλιο στο γύψο».

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δείτε εδώ τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίαση 9/1/22 με θέμα εκλογή οργάνων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2019

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s