Ειδική Συνεδρίαση 17η 20/11/2021

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 14/2021 ειδικής και 15/2021.

2. Παραχώρηση του οικοπέδου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ. 117Α, πλήρους κυριότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», για την ανέγερση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού.

3. Διαπιστωτική Πράξη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εκλογή Αντιπροέδρου.

4. Διαπιστωτική Πράξη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – εκλογή Αντιπροέδρου.

5. Διαπιστωτική Πράξη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» – εκλογή Αντιπροέδρου.

6. Διαπιστωτική Πράξη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» – εκλογή Αντιπροέδρου.

7. Διαπιστωτική Πράξη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο – Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής».

8. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

9. Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης του περιπτέρου επί της Λ. Μεσογείων 158 στην Κοινότητα Παπάγου.

10. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου στην πλατεία Ελευθερίας της Κοινότητας Παπάγου.

11. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 82/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

12. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

13. 5 η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

14. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3 ου τριμήνου 2021.

15. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

16. Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπου Παραγωγικών Τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

17. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

18. Έγκριση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με το Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στην προγραμματική συμφωνία μεταξύ του ΙΥΠ και της UNICEF στην Ελλάδα, με τίτλο «Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας – Υποστήριξη των ενοίκων μέσα από ατομικά θεραπευτικά πλάνα – πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη ιδρυματοποίησης παιδιών σε κίνδυνο. vi. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

19. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

20. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου α. Εφέσου 31, β. Ασπασίας 6, γ. Καρανίκα 3, δ. Παπαρόδου 46, ε. Παπαρόδου 42.
• Κοινότητα Χολαργού α. Ασπασίας 79 και Βεντούρη, β. Βεντούρη 13 και Ασπασίας, γ. Μελπομένης 10.

video 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού.10.11.2021

Ειδική 15η 18/10/2021

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 13/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
 3. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση δυνατότητας απόκτησης του Ο.Τ. 217 (Πίνδου και Αργυροκάστρου) της Κοινότητας Παπάγου.
 4. 5η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 5. Αλλαγή σκοπού του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης «Κληροδοτήματος Αγνής Σκυριανού».
 6. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4807/2021, σχετικά με τις μισθώσεις Δημοτικών ακινήτων.
 7. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό Κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Παπάγου, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
 8. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό Κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Χολαργού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
 9. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2022.
 10. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού Φόρου), για το έτος 2022.
 11. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2022.
 12. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2022.
 13. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & Κοινοχρήστων χώρων για τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2022.
 14. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2022.
 15. Καθορισμός τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων, για το έτος 2022.
 16. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2022.
 17. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2022: α) Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσα εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσα εκθέσεων Δημαρχείου οδού Περικλέους 55, δ) Δημοτικό κτίριο οδού Αετιδέων 64 «Βίλα Σαλίγκαρου», ε) Κηποθέατρο Κοινότητας Παπάγου και στ) υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου οδού Περικλέους 55. iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 18. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 19. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 20. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022. 21. Γνωμοδότηση για την ύπαρξη αιθουσών για τη στέγαση τμημάτων ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.
 21. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Χρυσ. Σμύρνης & Δαγκλή).
 22. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση ρυθμιστικών σημάτων κυκλοφορίας στη συμβολή της οδού Μέτωνος με τις οδούς Σαρανταπόρου, Υμηττού και Αετιδέων.
 23. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) του παραδρόμου της Λ. Μεσογείων.

Δείτε εδώ τα πρακτικά της 15ης Συνεδρίασης

Video 15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 20.10.2021

Ειδική 14η Συνεδρίαση 20/10/2021

 1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2020 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Δείτε εδώ το video της 15ης και 14ης Συνεδρίασης

Και την συνέχειά της

Δείτε εδώ τα πρακτικά της 14ης Συνεδρίασης

Συνεδρίαση 13η/ 21/09/2021

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 10/2021 ειδικής και 11/2021.
 2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 3. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 4. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
 6. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση της πράξης «Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2021.
 8. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», με ενάριθμο 2020ΕΠ08510014, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με κωδικό ΟΠΣ
  5052666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
 9. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας στη Λ. Μεσογείων 156, θέση (IΙ) και στην οδό Αναστάσεως & Παπάγου στην Κοινότητα Παπάγου.
 10. Εξέταση αιτήματος της κας Νικολέττας Γεωργαλή, για καταβολή οφειλής μισθωμάτων του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Παπάγου, σε δόσεις.
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απόσυρση παλαιών οχημάτων.
 12. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου α. Μακεδονίας 90.

Δείτε εδώ το video της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης 2021

Ειδική Συνεδρίαση 12η 5/9/21

Διαπιστωτική Πράξη για την ανάγκη κάλυψης κενής έδρας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
Πρόσκληση για την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Δυνάμει του με αριθμ. πρωτ. 13340/2021 εγγράφου, οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και κα Μαρία Σιώτου κατέθεσαν γραπτώς την παραίτησή τους από μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος).
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 έως 6 του α. 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαστάθηκαν και ισχύουν και της υπ’ αριθμ. 90 εγκυκλίου ΑΠ : 59849/21-08-2019 (ΑΔΑ : ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) «Τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά της εκλογής τους καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών της παράταξης, τότε διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με την κατάρτιση νέου ψηφοδελτίου από την παράταξη της οποίας κενώθηκαν οι έδρες στην επιτροπή…» και «….Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας νέας εκλογής για την κάλυψη κενών εδρών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδει σχετική Πράξη. Με την Πράξη αύτη διαπιστώνεται η ανάγκη κάλυψης της κενής έδρας, με νέα εκλογή, και η ημερομηνία διενέργειες της εκλογής την πρώτη Κυριακή από την έκδοση της σχετικής Πράξης….».
Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της ανάγκης κάλυψης της κενής έδρας καλείσθε όπως παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05.09.2021 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), ώστε να διεξαχθεί η εκλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού. Καθόσον η δημοτική παράταξη «Με το Νικήτα» εξακολουθεί να διαθέτει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για την κάλυψη της κενωθείσας έδρας που δικαιούται στην Επιτροπή, (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) θα καταρτίσει νέο ψηφοδέλτιο με νέους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και θα ακολουθήσει η εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα και την υπ’ αριθμ. 90 εγκυκλίου ΑΠ : 59849/21-08-2019 (ΑΔΑ : ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).

Δείτε εδώ το video της Ειδικής Συνδρίασης

Συνεδρίαση 10η 21 Ιουλίου 2021

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ενημέρωση για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 3. Λήψη απόφασης περί Σύμφωνης Γνώμης και Ανάληψης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, μετά την παραλαβή του από την ΚΤΥΠ Α.Ε.
 4. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 5. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και αναμόρφωση στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021.
 6. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Εξέταση αιτημάτων για αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθωμάτων.
 8. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας στη Λ. Μεσογείων 156, θέση (Ι), στην Κοινότητα Παπάγου.
 9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2021.
 10. Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.
 11. Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά της Α’ τάξης του 1ου Λυκείου Χολαργού στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Χολαργού.
 12. Γνωμοδότηση για τη στέγαση του νεοϊδρυθέντος 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας Χολαργού και διάθεση αιθουσών στα συστεγαζόμενα σχολεία (3ο Νηπιαγωγείο και παράρτημα 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού) εντός του σχολικού συγκροτήματος.
 13. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Ιματιοθήκης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 14. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 57/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Δείτε εδώ τα πρακτικά 10ης Συναδρίασης 2021

Δείτε εδώ το video της 10ης Συναδρίασης

Συνεδρίαση 9η/ 23/06/2021

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 8/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την επωνυμία «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)».
 3. Αλλαγή σκοπού του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης «Κληροδοτήματος Αγνής Σκυριανού».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση Δημοτικών χώρων, για τη λειτουργία υποδομών wifi.
 5. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχολικού έτους 2021-2022.
 6. Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», για το έτος 2021.
 7. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 9292/27-05-2021 αιτήματος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τον σχεδιασμό λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Χολαργού και την πιθανή συγχώνευση τμημάτων σε 2ο- 3ο Δημοτικά Χολαργού τη νέα σχολική χρονιά.
 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).
 2. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
 3. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ».
 4. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με το σωματείο με την επωνυμία «EQUALACT SOCIAL».
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απόσυρση καταστροφής εικοσιπέντε (25) καθισμάτων εργασίας.
 6. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Ευτέρπης και Κορυτσάς 29.

  • Κοινότητα Χολαργού

α. Κανάρη 10,
β. Ξανθίππου 4.

Δείτε εδώ το video της 9ης Συνδρίασης 2021

Συνεδρίαση 8η 26/5/21

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 7/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ψήφισμα για τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι.
 3. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ. – 4067/2012 -άρθρα 10 & 15 – ΦΕΚ Α ́ 79/09-04-2012).
 4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2021.
 5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης γραφείων (1) και (2) μαρμαρικών εργασιών στο Κοιμητήριο Παπάγου.
 6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας πάρκων σκύλων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Συζήτηση του υπ ́ αριθ. 8439/2021 αιτήματος δημοτών και κατοίκων, σχετικά με το έργο ανάπλασης της οδού Βουτσινά.
 8. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση χώρου διενέργειας αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
 9. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 23/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης οχημάτων, στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου.
 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Αλεβιζάτου 64-66 και του αδιέξοδου Αλεβιζάτου 58, 60 & 62 της Κοινότητας Παπάγου, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (δεξιά πλευρά οδού Γρεβενών).
 12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως & Αρτέμιδος της Κοινότητας Χολαργού.
 13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου(παράδρομος Λ. Μεσογείων 276) στην Κοινότητα Χολαργού.
 14. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ.Παλαμά έναντι) στην Κοινότητα Χολαργού.
 15. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ.Παπαφλέσσα) στην Κοινότητα Χολαργού και μεταφοράς θέσης.

Δείτε το video https://www.youtube.com/watch?v=zAXX8sWQ8WY

Συνεδρίαση 7η 20/4/2021

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 3/2021 και 4/2021.

2 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

3 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

 1. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  Κοινότητα Παπάγου
  α. Λάσκου 53 και Βερσή,
  β. Λάσκου 18,
  γ. Κορυτσάς 63 και Μελπομένης,
  δ. Λάρνακος 23,
  ε. Καραλή 43,
  στ. Φραγκογιάννη και Βλαχάβα. • Κοινότητα Χολαργού
  α. Ερατούς 9,
  β. Ερατούς 11,
  γ. Σερίφου 13-15,
  δ. Ξανθίππου 81 και Ερατούς.
 2. Έγκριση του Σχεδίου Απολογισμού Δράσης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2020.
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 23/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης οχημάτων, στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου.
 4. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 24/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ικαρίας & Πυθαγόρα 20).
 5. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 25/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστοφάνους 4α ).

Δείτε εδώ το video https://www.youtube.com/watch?v=8x-dqFhW_V0

Συνεδρίαση 6η/ 12/04/2021

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του ευπατρίδη Ιάκωβου Τσούνη. Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα (12-04-2021) και ώρα 11:30 το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsim@dpapxol.gov.gr, για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ή τυχόν απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα θα θεωρηθείτε απόντες.

Συνεδρίαση : 5η / 09/4/2021

1. Αποδοχή παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση».

2. Αποδοχή τρίτης παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

Η 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Συνεδρίαση : 4η / 31/3/2021

1.Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου –
Χολαργού 2019 – 2023.

2.Λήψη απόφασης:
I.για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού,
II.για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού,
III.για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας,
IV.για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και
V.για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

3.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παραμονής εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.

4.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Δείτε εδώ τα πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης 2021

Δείτε εδώ live το Δημοτικό Συμβούλιο 31/3/2021 Δείτε στις 2 ώρες και 21 λεπτά την τοποθέτηση της κας Μαρίας Σιώτου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό (θέμα 1) και στις 2 ωρες και 28 λεπτά την τοπθέτηση της κας Νατάσσας Χαμηλοθώρη. Τις αντιρρήσεις μας και τις προτάσεις μας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωσή μας για το θέμα 2: «Λέμε όχι στην Δημοτική Επιχείρηση Μεσάζοντα»

Συνεδρίαση 3η / 23/03/2021

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 1/2021 και 2/2021.
 2. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». Με πραξικοπηματικές ενέργειες και με παράνομο τρόπο οι επικεφαλής των παρατάξεων επέβαλαν τις επιλογές τους
 3. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021.
 4. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 5. Εξέταση αιτήματος της κας Παναγιώτας Μητσιώτη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 2ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου .
 6. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην εκστρατεία «Ώρα της Γης» 2021.
 7. Ψήφισμα πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», για τη μη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, με αφορμή την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 8. Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού» και λήψη απόφασης – ψήφισμα προς την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, για την ανανέωση – παράταση των συμβάσεων και την μετατροπή σε αορίστου των εργαζομένων στην Κοινωφελή εργασία.
 9. Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου» και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση διορθωμένης νέας μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Ανδριανουπόλεως της Κοινότητας Παπάγου.

Δείτε εδώ το video από την 3η συνεδρίαση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/3/2012

Συνεδρίαση 2η / 17/02/2021

 1. Έκδοση ψηφίσματος για την σεξουαλική παρενόχληση και βία.
 2. Ενημέρωση και παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου για τη Διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου.
 3. Εξέταση του υπ’ αριθ. 1319/25-01-2021 αιτήματος της εταιρείας «ΙΝΚΑΤ Α.Ε.», για τη λύση της μίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων και Βεντούρη, στην Κοινότητα Χολαργού.
 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 5. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 6. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
 7. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων – β’ εξάμηνο 2020 (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).
 8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2020.
 9. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 158β της Κοινότητας Παπάγου και άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και υλοποιημένης κατάστασης, σύμφωνα με το από 27-10-1925 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 322Α/1925) που αφορά το κτίριο αγοράς επί της οδού Εθν. Αμύνης 27.
 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτηση του Αστυνομικού Τμήματος Παπάγου – Χολαργού, για άδεια κατάληψης πεζοδρομίου επί της οδού Καρατζά 9 της Κοινότητας Παπάγου.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων), σε οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού.

Δείτε εδώ το video της 2η Συνεδρίασης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2/2021

Συνεδρίαση : 1η 27/01/2021

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 22/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, σύμφωνα με το Ν. 4674/2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
 4. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
 5. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
 6. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 7. Παραχώρηση σχολικών χώρων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
 8. Παραχώρηση αιθουσών του σχολικού κτηρίου επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας Χολαργού, στο Πολωνικό Σχολείο «Ζίγκμουντ Μινέικο».
 9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Ροδόπης και Βυζαντίου,
  β. Αϊδινίου 5.
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Βουτσινά 28,
  β. Σκοπέλου 2.
 10. Συζήτηση αιτήματος δημοτών (υπ΄ αριθ. 717/2021), σχετικά με τη διάσωση και ανάπτυξη του αστικού πράσινου της πόλης μας.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίου στις εισόδους της πλατείας Δερέκα της Κοινότητας Παπάγου.
 12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση εμποδίων, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.

Δείτε εδώ το video της 1ης Συνεδρίασης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/1/2021