Συνεδρίαση 9η/ 23/06/2021

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 8/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την επωνυμία «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)».
 3. Αλλαγή σκοπού του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης «Κληροδοτήματος Αγνής Σκυριανού».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση Δημοτικών χώρων, για τη λειτουργία υποδομών wifi.
 5. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχολικού έτους 2021-2022.
 6. Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», για το έτος 2021.
 7. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 9292/27-05-2021 αιτήματος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τον σχεδιασμό λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Χολαργού και την πιθανή συγχώνευση τμημάτων σε 2ο- 3ο Δημοτικά Χολαργού τη νέα σχολική χρονιά.
 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).
 2. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
 3. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ».
 4. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με το σωματείο με την επωνυμία «EQUALACT SOCIAL».
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απόσυρση καταστροφής εικοσιπέντε (25) καθισμάτων εργασίας.
 6. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Ευτέρπης και Κορυτσάς 29.

  • Κοινότητα Χολαργού

α. Κανάρη 10,
β. Ξανθίππου 4.

Συνεδρίαση 8η 26/5/21

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 7/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ψήφισμα για τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι.
 3. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ. – 4067/2012 -άρθρα 10 & 15 – ΦΕΚ Α ́ 79/09-04-2012).
 4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2021.
 5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης γραφείων (1) και (2) μαρμαρικών εργασιών στο Κοιμητήριο Παπάγου.
 6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας πάρκων σκύλων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 7. Συζήτηση του υπ ́ αριθ. 8439/2021 αιτήματος δημοτών και κατοίκων, σχετικά με το έργο ανάπλασης της οδού Βουτσινά.
 8. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση χώρου διενέργειας αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
 9. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 23/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης οχημάτων, στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου.
 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Αλεβιζάτου 64-66 και του αδιέξοδου Αλεβιζάτου 58, 60 & 62 της Κοινότητας Παπάγου, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (δεξιά πλευρά οδού Γρεβενών).
 12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως & Αρτέμιδος της Κοινότητας Χολαργού.
 13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου(παράδρομος Λ. Μεσογείων 276) στην Κοινότητα Χολαργού.
 14. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ.Παλαμά έναντι) στην Κοινότητα Χολαργού.
 15. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ.Παπαφλέσσα) στην Κοινότητα Χολαργού και μεταφοράς θέσης.

Δείτε το video https://www.youtube.com/watch?v=zAXX8sWQ8WY

Συνεδρίαση 7η 20/4/2021

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 3/2021 και 4/2021.

2 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

3 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

 1. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  Κοινότητα Παπάγου
  α. Λάσκου 53 και Βερσή,
  β. Λάσκου 18,
  γ. Κορυτσάς 63 και Μελπομένης,
  δ. Λάρνακος 23,
  ε. Καραλή 43,
  στ. Φραγκογιάννη και Βλαχάβα. • Κοινότητα Χολαργού
  α. Ερατούς 9,
  β. Ερατούς 11,
  γ. Σερίφου 13-15,
  δ. Ξανθίππου 81 και Ερατούς.
 2. Έγκριση του Σχεδίου Απολογισμού Δράσης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2020.
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 23/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης οχημάτων, στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου.
 4. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 24/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ικαρίας & Πυθαγόρα 20).
 5. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 25/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστοφάνους 4α ).

Δείτε εδώ το video https://www.youtube.com/watch?v=8x-dqFhW_V0

Συνεδρίαση 6η/ 12/04/2021

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του ευπατρίδη Ιάκωβου Τσούνη. Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα (12-04-2021) και ώρα 11:30 το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsim@dpapxol.gov.gr, για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ή τυχόν απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα θα θεωρηθείτε απόντες.

Συνεδρίαση : 5η / 09/4/2021

1. Αποδοχή παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση».

2. Αποδοχή τρίτης παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

Η 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Συνεδρίαση : 4η / 31/3/2021

1.Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου –
Χολαργού 2019 – 2023.

2.Λήψη απόφασης:
I.για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού,
II.για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού,
III.για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας,
IV.για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και
V.για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

3.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παραμονής εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.

4.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Δείτε εδώ live το Δημοτικό Συμβούλιο 31/3/2021 Δείτε στις 2 ώρες και 21 λεπτά την τοποθέτηση της κας Μαρίας Σιώτου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό (θέμα 1) και στις 2 ωρες και 28 λεπτά την τοπθέτηση της κας Νατάσσας Χαμηλοθώρη. Τις αντιρρήσεις μας και τις προτάσεις μας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωσή μας για το θέμα 2: «Λέμε όχι στην Δημοτική Επιχείρηση Μεσάζοντα»

Συνεδρίαση 3η / 23/03/2021

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 1/2021 και 2/2021.
 2. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». Με πραξικοπηματικές ενέργειες και με παράνομο τρόπο οι επικεφαλής των παρατάξεων επέβαλαν τις επιλογές τους
 3. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021.
 4. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 5. Εξέταση αιτήματος της κας Παναγιώτας Μητσιώτη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 2ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου .
 6. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην εκστρατεία «Ώρα της Γης» 2021.
 7. Ψήφισμα πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», για τη μη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, με αφορμή την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 8. Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού» και λήψη απόφασης – ψήφισμα προς την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, για την ανανέωση – παράταση των συμβάσεων και την μετατροπή σε αορίστου των εργαζομένων στην Κοινωφελή εργασία.
 9. Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου» και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση διορθωμένης νέας μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Ανδριανουπόλεως της Κοινότητας Παπάγου.

Δείτε εδώ το video από την 3η συνεδρίαση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/3/2012

Συνεδρίαση 2η / 17/02/2021

 1. Έκδοση ψηφίσματος για την σεξουαλική παρενόχληση και βία.
 2. Ενημέρωση και παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου για τη Διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου.
 3. Εξέταση του υπ’ αριθ. 1319/25-01-2021 αιτήματος της εταιρείας «ΙΝΚΑΤ Α.Ε.», για τη λύση της μίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων και Βεντούρη, στην Κοινότητα Χολαργού.
 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 5. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 6. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
 7. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων – β’ εξάμηνο 2020 (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).
 8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2020.
 9. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 158β της Κοινότητας Παπάγου και άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και υλοποιημένης κατάστασης, σύμφωνα με το από 27-10-1925 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 322Α/1925) που αφορά το κτίριο αγοράς επί της οδού Εθν. Αμύνης 27.
 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτηση του Αστυνομικού Τμήματος Παπάγου – Χολαργού, για άδεια κατάληψης πεζοδρομίου επί της οδού Καρατζά 9 της Κοινότητας Παπάγου.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων), σε οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού.

Δείτε εδώ το video της 2η Συνεδρίασης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2/2021

Συνεδρίαση : 1η 27/01/2021

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 22/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, σύμφωνα με το Ν. 4674/2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
 4. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
 5. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
 6. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 7. Παραχώρηση σχολικών χώρων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
 8. Παραχώρηση αιθουσών του σχολικού κτηρίου επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας Χολαργού, στο Πολωνικό Σχολείο «Ζίγκμουντ Μινέικο».
 9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Ροδόπης και Βυζαντίου,
  β. Αϊδινίου 5.
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Βουτσινά 28,
  β. Σκοπέλου 2.
 10. Συζήτηση αιτήματος δημοτών (υπ΄ αριθ. 717/2021), σχετικά με τη διάσωση και ανάπτυξη του αστικού πράσινου της πόλης μας.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίου στις εισόδους της πλατείας Δερέκα της Κοινότητας Παπάγου.
 12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση εμποδίων, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.

Δείτε εδώ το video της 1ης Συνεδρίασης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/1/2021