Συνεδρίαση : 4η / 31/3/2021

1.Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου –
Χολαργού 2019 – 2023.

2.Λήψη απόφασης:
I.για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού,
II.για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού,
III.για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας,
IV.για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και
V.για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

3.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παραμονής εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.

4.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Δείτε εδώ live το Δημοτικό Συμβούλιο 31/3/2021 Δείτε στις 2 ώρες και 21 λεπτά την τοποθέτηση της κας Μαρίας Σιώτου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό (θέμα 1) και στις 2 ωρες και 28 λεπτά την τοπθέτηση της κας Νατάσσας Χαμηλοθώρη. Τις αντιρρήσεις μας και τις προτάσεις μας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωσή μας για το θέμα 2: «Λέμε όχι στην Δημοτική Επιχείρηση Μεσάζοντα»

Συνεδρίαση 3η / 23/03/2021

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 1/2021 και 2/2021.
 2. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». Με πραξικοπηματικές ενέργειες και με παράνομο τρόπο οι επικεφαλής των παρατάξεων επέβαλαν τις επιλογές τους
 3. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021.
 4. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 5. Εξέταση αιτήματος της κας Παναγιώτας Μητσιώτη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 2ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου .
 6. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην εκστρατεία «Ώρα της Γης» 2021.
 7. Ψήφισμα πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», για τη μη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, με αφορμή την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 8. Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού» και λήψη απόφασης – ψήφισμα προς την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, για την ανανέωση – παράταση των συμβάσεων και την μετατροπή σε αορίστου των εργαζομένων στην Κοινωφελή εργασία.
 9. Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου» και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση διορθωμένης νέας μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Ανδριανουπόλεως της Κοινότητας Παπάγου.

Συνεδρίαση 2η / 17/02/2021

 1. Έκδοση ψηφίσματος για την σεξουαλική παρενόχληση και βία.
 2. Ενημέρωση και παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου για τη Διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου.
 3. Εξέταση του υπ’ αριθ. 1319/25-01-2021 αιτήματος της εταιρείας «ΙΝΚΑΤ Α.Ε.», για τη λύση της μίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων και Βεντούρη, στην Κοινότητα Χολαργού.
 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 5. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 6. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
 7. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων – β’ εξάμηνο 2020 (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).
 8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2020.
 9. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 158β της Κοινότητας Παπάγου και άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και υλοποιημένης κατάστασης, σύμφωνα με το από 27-10-1925 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 322Α/1925) που αφορά το κτίριο αγοράς επί της οδού Εθν. Αμύνης 27.
 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτηση του Αστυνομικού Τμήματος Παπάγου – Χολαργού, για άδεια κατάληψης πεζοδρομίου επί της οδού Καρατζά 9 της Κοινότητας Παπάγου.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων), σε οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού.

Συνεδρίαση : 1η 27/01/2021

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 22/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, σύμφωνα με το Ν. 4674/2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 3. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
 4. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
 5. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
 6. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
 7. Παραχώρηση σχολικών χώρων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
 8. Παραχώρηση αιθουσών του σχολικού κτηρίου επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας Χολαργού, στο Πολωνικό Σχολείο «Ζίγκμουντ Μινέικο».
 9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Ροδόπης και Βυζαντίου,
  β. Αϊδινίου 5.
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Βουτσινά 28,
  β. Σκοπέλου 2.
 10. Συζήτηση αιτήματος δημοτών (υπ΄ αριθ. 717/2021), σχετικά με τη διάσωση και ανάπτυξη του αστικού πράσινου της πόλης μας.
 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίου στις εισόδους της πλατείας Δερέκα της Κοινότητας Παπάγου.
 12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση εμποδίων, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.