Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού αγόρασε αλάτι και έλεγξε τα μηχανήματά του για το ενδεχόμενο κλασικής χιονόπτωσης δύο ημερών. Πως θα προστατεύσει, όμως, τους κατοίκους του σε μια ακραία περίπτωση καιρικού φαινομένου δέκα ή είκοσι ημερών συνεχών χιονοπτώσεων, μακρόχρονου αποκλεισμού των δρόμων, καταστροφής των δικτύων ύδρευσης, ηλεκτρισμού και απρόσμενα χαμηλών θερμοκρασιών, όπως προβλέπουν τα νέα σενάρια και το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»;
Εδώ εφαρμόζεται και πάλι επιχείρηση με κωδικό «Βόηθα Παναγιά»!
Διότι σύμφωνα με τις εγκυκλίους, ο Δήμος έπρεπε να έχει ολοκληρώσει ένα τέτοιο σχέδιο αλλά και να το έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Όμως, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Από τις 219 σελίδες του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για τον Παγετό και τις Χιονοπτώσεις (Βορέας) που επιβάλει η Πολιτική Προστασία, η δημοτική αρχή, το μόνο που εφαρμόζει είναι να βγάζει φωτογραφίες μοιράζοντας αλάτι.
Για το Δήμο Παπάγου Χολαργού δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη εκτίμηση επαπειλούμενου κινδύνου, όπως ορίζει η 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου «ΒΟΡΕΑΣ».
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο απεγκλωβισμού ατόμων.
Δεν υπάρχει καμία αναθεώρηση – επικαιροποίηση – εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εμπλεκομένων φορέων ΕΛΑΣ, Τροχαία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, ΔΕΗ, που και λόγω κορονοιού έχουν αναθεωρήσει τα σχέδιά τους για το Δήμο μας.
Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για θερμαινόμενες αίθουσες σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα σχέδια της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας με τις νέες συνθήκες που βάζει ο κορωνοϊός.
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για τις διακοπές δικτύων κοινής ωφέλειας, με κυριότερες αυτή της διακοπής του δικτύου ύδρευσης και τον έλεγχο ποιότητας του νερού από ζημιές και του δικτύου ηλεκτροδότησης σε συντονισμό με την ΕΥΔΑΠ και την ΔΕΗ, όπως ορίζει ο νόμος.
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο σε εναρμόνιση του νέου σχεδίου Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που παρέχει κατευθύνσεις προς τους Δήμους για την προστασία αστέγων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Δεν υπάρχει καμία εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα για την παροχή βοήθειας (φαρμακευτικό υλικό, καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης) σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί.
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα σε περίπτωση χιονόπτωσης και παγετού.
Δεν υπάρχει καμία χαρτογράφηση επικίνδυνων κατωφερειών δρόμων και πεζοδρομίων και ειδικότερα δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αποκατάστασης των πεζοδρομίων για τους πεζούς, κατά τη διάρκεια των χιονοπτώσεων.
Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με τις τοπικές ιδιαιτερότητες του Δήμου μας. Αλήθεια το αλάτι που μοιράζουν έχουν ενημερώσει τους κατοίκους πως, πότε και που χρησιμοποιείται;
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο Αντιμετώπισης περιστατικών υγείας (ανάγκες αιμοκάθαρσης κλπ) σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.
Δεν υπάρχει καμία χαρτογράφηση καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης της γειτονιάς που θα πρέπει να εξασφαλίσουν πρόσβαση με προτεραιότητα.
Δεν υπάρχει κανένας συντονισμός με τους εκπροσώπους των φορέων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου (αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, δημοτική συγκοινωνία, κλπ) για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού και για τις συγκοινωνιακές γραμμές που εξυπηρετούν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά συγκροτήματα, κλπ.
Δεν υπάρχει καμία κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Δήμος. Αλήθεια με τι οχήματα θα λειτουργήσει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και με ποιο τρόπο θα μετακινηθούν οι γιατροί σε περίπτωση δεκαήμερης χιονόπτωσης και εγκλωβισμού;
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο συντήρησης υποδομών. Π.χ.: Τα πλαστικά οριζόντια στέγαστρα των σχολείων θα αντέξουν σε μια πενθήμερη χιονόπτωση; Οι σωλήνες των σχολείων; Οι δεξαμενές, Οι σταθμοί τις ΔΕΗ; Τα φρεάτια;
Δεν έχει γίνει καμία εκπαίδευση εμπλεκομένων φορέων, μαθητών, εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων, προσωπικού κοινωνικών δομών, παιδικών σταθμών κλπ.
Δεν υπάρχει κανένα επικαιροποημένο σχέδιο για την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (N. 3028/2002, ΠΔ 4/2018 – ΦΕΚ 7/Α ́/2018), του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την διακοπή λειτουργίας των υπαίθριων χώρων, καθώς και για την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από αυτούς κατά την διάρκεια εκδήλωσης χιονοπτώσεων και παγετού. (ειδικά τα γήπεδα τένις στον Υμηττό).
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.) από πτώσεις δέντρων κλπ.
Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων και της λήψης αποφάσεων.
Δεν υπάρχει καμία δημόσια πρόσκληση και καμία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, όπως προτείνει το Σχέδιο ανάθεσης προμήθειας υλικού και υπηρεσιών του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, ούτε έλεγχος Τεχνικής επάρκειας των Υπηρεσιών του δήμου, όπως ορίζει ο νόμος.
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο επίταξης προσωπικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία σύμφωνα με με το άρθρο 1 του Νόμου 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α ́/2015), με ισχύ από την 11η-05-2015, του άρθρο 41 του Ν. 3536/2007 (42/Α ́/2007) και του Ν.Δ.17/1974 (236/Α ́/1974) , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τέλος, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη εξοπλισμού των εμπλεκομένων φορέων με ειδική περιβολή για την αναγνώριση από τους πολίτες και την ακολούθηση οδηγιών σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, για την μορφή που πρέπει να έχουν τα επιχειρησιακά μπουφάν.
Η παράταξη «8ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως για την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου, πλήρους σχεδίου για τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς, τόσο στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (2/12/20), όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο (22/12/20). Η κλιματική αλλαγή και τα ακραία, απρόβλεπτα, πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα που εμφανίζονται σε περιοχές χωρίς ιστορικό επιβάλλουν την πρόληψη και για φυσικές καταστροφές που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Αν διαβάσει κάποιος το Σχέδιο «Βορέας» που επιβάλει η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας στους δήμους, εύκολα διαπιστώνει ότι και για τις χιονοπτώσεις και τον παγετό η έννοια της Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Παπάγου Χολαργού είναι μια ευχή.
«8ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για μία Βιώσιμη Πόλη»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s