H παράταξη 8Προτάσεις έχει στόχο την δημιουργία μιας φιλικής γειτονιάς με κοινωνική συνοχή.

Μια γειτονιά πράσινη, ανθρώπινη, ασφαλή, φιλική και ελκυστική να βγεις και να την περπατήσεις. Μια γειτονιά με στενούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, με καθημερινή επαφή και επικοινωνία,με συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις, με συνοχή, με αλληλεγγύη, συνεργασία και συνέργεια. Μια γειτονιά που θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα των ανθρώπων της, άμεσα (ο ορισμός της Εξυπνης Πόλης).

Για να διαμορφώσουμε μια τέτοια γειτονιά χρειάζεται να διαμορφώσουμε την ζωή της σε 8 τομείς παρέμβασης.

Πρώτα από όλα πρέπει να αναπτύξουμε την συμμετοχή και τη δημοκρατία αξιοποιώντας κάθε νέα τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, αλλά και κάθε δυνατή διαδικασία διαλόγου και συνεύρεσης των ανθρώπων της. Μία πόλη είναι οι άνθρωποι της, που πρέπει να συναινούν, να αξιοποιούνται και να συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης.
Πρέπει να αναπτύξουμε διαπληροφοριακή διακυβέρνηση έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια πλήρη βάση δεδομένων από κάθε στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που θα τα επεξεργάζεται καθημερινά, για να παρεμβαίνουμε και να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα, αλλά να βελτιώνουμε και τους όρους και την ποιότητα της ζωής μας. Γι αυτό εμείς υποστηρίζουμε τα Ανοιχτά Δεδομένα προς τους πολίτες και την Ανοιχτή Διαπληροφοριακή Διακυβέρνηση.

Για να βρεθούν λύσεις χρειάζονται τεκμηριωμένες μελέτες που να βασίζονται στα παραπάνω δεδομένα και να εξυπηρετούν ολοκληρωμένες πολιτικές με ολιστική αντίληψη. Χρειάζεται συνολικός σχεδιασμός διότι κάθε δράση ή έργο έχει επίπτωση σε κάτι άλλο. Οι μελέτες πρέπει να βασίζονται σε σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού μιας πολλής και σε δεδομένα.
Ειδικά η πόλη πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και ανθεκτική στον τομέα της διαχείρισης του πρασίνου σε συνθήκες κλιματικής κρίσης.
Η ανθεκτική πόλη χρειάζεται δεδομένα και μελέτες.
Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

Για να φτιάξουμε την φιλική και ασφαλή γειτονιά χρειάζεται να εφαρμόσουμε όρους Βιώσιμης Κινητικότητας. Μια πόλη κοινωνική που να προωθεί την ασφαλή, άνετη εναλλακτική μετακίνηση. Οι άνθρωποι να περπατάνε, να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να μπορούν να μετακινηθούν ασφαλώς με το ποδήλατο, να συναντώνται, να γνωρίζονται μεταξύ τους και να ασκούνται.
Σε μια ατμόσφαιρα καθαρή, χωρίς θορύβους, και με υψηλό δείκτη ψυχικής και σωματικής υγείας.

Συναφές αποτέλεσμα με την βιώσιμη κινητικότητα φέρνει και η αλλαγή συμπεριφοράς και σχέσεων με τα ζώα και την βιοποικιλότητα.

Η κοινωνική συνοχή προϋποθέτει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Για όλους. Πρώτα από όλα κάθε υπηρεσία πρέπει να προσφέρεται με κλιμάκωση στην επιβάρυνση των κατοίκων. Να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Καθένας συμβάλει σύμφωνα με τις δυνάμεις του. Ύστερα πρέπει να υπάρχει ένα καθολικό και πλήρες σύστημα πρόληψης στην υγεία με πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Οι μεγάλοι και τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι από τις δομές της γειτονιάς τους. Με 24ωρη συμβουλευτική υποστήρηξη στην υγεία, με εφαρμογές τηλεϊατρικής.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας με την εφαρμογή όρων ενεργού γήρανσης και πλήρη συμβουλευτική και διαγνωστική κάλυψη. Πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως το σύστημα της Silver Economy.
Στον τομέα της ανεργίας στόχος είναι η επανένταξη και όχι η επιδοματική πολιτική και ο ιδρυματισμός. Κυρίως με τον θεσμό των Επιχειρηματικών Κυψελών και των Κοινωνικών Συνεταιρστικών Επιχειρήσεων για κοινωφελείς σκοπούς.

Η κοινωνική συνοχή όμως προϋποθέτει και τοπική ανάπτυξη. Να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό επιχειρηματικό και συνεργατικό οικονομικό περιβάλλον που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα και να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ενα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από μια έξυπνη εξειδίκευση που θα προσδώσει χωρική ταυτότητα στην πόλη και με δομές σύνδεσης και υποστήριξης των επιχειρηματιών και των εργαζομένων με συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Βασικό κύτταρο ανάπτυξης όλων των παραπάνω μπορεί να αποτελέσει το Ανοιχτό Σχολείο στη Γειτονιά. Ενας χώρος σκέψεων, έκφρασης, έρευνας, ανταλλαγής απόψεων και διασκέδασης ανοιχτό και αξιοποιήσιμο από όλη τη γειτονιά. Από αυτόν τον οργανωμένο χώρο που διαθέτει υποδομές μπορεί να ξεκινήσουν και να κουμπώσουν, η φιλική γειτονιά, η κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη κινητικότητα, η τοπική ανάπτυξη, αλλά και η πρόληψη.

Η κοινωνική συνοχή, η δημοκρατία, η συμμετοχή και η τοπική ανάπτυξη μπορεί να βρει εύφορο έδαφος διαμόρφωσης μέσα από την παραγωγή τοπικού πολιτισμού. Μέσω των εργαστηρίων τέχνης με μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων θα δημιουργηθεί ένα διαβατήριο διεθνούς δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών και συνεργασιών της γειτονιάς, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί μια εναλλακτική πρόταση δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου  χρόνου των πολιτών αλλά και Δια Βίου Μάθησης όπου οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι επιχειρηματίες θα μπορούν συνεχώς να βελτιώνουν τις δεξιότητες τους.  Η τέχνη και ο πολιτισμός αν ειδωθούν μέσα από μια ολιστική αντίληψη μπορεί να ανοίξουν όλες τις πόρτες.

Τέλος η κοινωνική συνοχή και η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτουν την εφαρμογή μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ δήμου, αγοράς και δημοτών. Ο πιο ευνοϊκός και δημιουργικός χώρος για να αναπτυχθεί αυτή η εταιρική σχέση είναι ο αθλητισμός. Σε κάθε χώρο υπάρχουν είδη και λειτουργούν διοικητικά οργανωμένα σωματεία, μέλη των οποίων είναι οι ίδιοι οι χρήστες των αθλητικών υποδομών του δήμου. Υποδομές που καθημερινά συγκεντρώνουν χιλιάδες κόσμου της γειτονιάς και όπου αναπτύσσεται η άμεση επικοινωνία. Σ΄αυτούς τους χώρους συναντιέται ο εθελοντισμός, η κατανάλωση και διαχείριση των υποδομών που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της εταιρικής σχέσης.
Βασικός στόχος στον αθλητισμό πρέπει να είναι η καθολική ανάπτυξη της άσκησης όλου του πληθυσμού σε όλες τις ηλικίες.

Οι παραπάνω 8 αλληλένδετοι άξονες αποτελούν μια συμπαγή παρέμβαση με ολιστική αντίληψη δημιουργίας της φιλικής γειτονιάς και της κοινωνικής συνοχής.

Ως μέσω υλοποίησης των παραπάνω προτάσεων η παράταξη «8 Προτάσεις» χρησιμοποιεί την επικοινωνία, την ενημέρωση και την διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης των ανθρώπων της γειτονιάς. Η παράταξη 8 Προτάσεις είναι βασικά και πάνω από όλα κίνημα πολιτών που προσπαθούν να πείσουν τους γείτονές τους ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερους όρους διαβίωσης και συμβίωσης.

Δείτε εδώ τα ειδικά θέματα που μας απασχολούν και τις λύσεις που προτείνουμε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s