Το Βασικό Πρόβλημα της τοπικής μας κοινωνίας παραμένει η Οικονομική Κρίση

Σήμερα λοιπόν οι δήμοι καταστρώνουν ολοκληρωμένα σχέδια για την Ανάπτυξη, για την αντιμετώπιση της κρίσης, για την δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί την Περιφερειακή Αποκεντρωμένη Ανάπτυξη ως μοναδική λύση για τον διεθνή ανταγωνισμό και τις νέες συνθήκες που παρουσιάζονται. Θεωρεί ότι δήμοι και περιφέρειες πρέπει να κάνουν τον δικό τους σχεδιασμό και να δώσουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή τους, δημιουργώντας αύξηση του καταναλωτικού κοινού και των επιχειρήσεων και γι αυτό χρηματοδοτεί τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και πιλοτικά προγράμματα.

Ετσι οι δήμοι αναλαμβάνουν τις εξής Πρωτοβουλίες:

Διοργανώνουν Ενημερωτικές συναντήσεις με τους επαγγελματίες για να χαράξουν μαζί τους, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε μια διαδικασία διαβούλευσης και brain storming. Δημιουργούν ανάλογα forum και πλατφόρμες κατάθεσης ιδεών.

Συγκροτούν μηχανισμούς συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης για τα κόκκινα δάνεια και την διαχείρισή τους. Ιδρύουν Γραφεία Επιχειρηματικότητας.
Οργανώνουν Συμβουλευτικά Γραφεία επιδοτούμενων προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ανέργους.
Διοργανώνουν Λευκές Νύχτες για την ενίσχυση της υπερτοπικής προσέλκυσης καταναλωτών.
Αναπτύσσουν Πολιτιστικά περιβάλλοντα που προσελκύουν καταναλωτές.
Οργανώνουν Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για κοινωφελείς εργασίες δημοσίου συμφέροντος (π.χ. ανακύκλωση, καθαρισμός σχολείων κ.λπ.).
Ιδρύουν one stop shop (σημεία μιας στάσης) για επαγγελματίες και εργαζόμενους.
Ιδρύουν Επιχειρηματικά πάρκα – κτίρια για την φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος.
Δημιουργούν τοπικά επιχειρηματικά Social Media.
Αναπτύσσουν δομές Δια βίου μάθησης για επιχειρηματίες και ανέργους για να τους καταρτίσουν σε θέματα marketing, management, social media κ.λπ.
Δημιουργούν θεσμούς Clusters και Crowd funding για να συγκεντρώσουν επενδυτικά κεφάλαια και να ιδρυθούν νέες κερδοφόρες τοπικές επιχειρήσεις.
Θεσμοθετούν κίνητρα για πρόσληψη ντόπιων εργαζομένων (εντοπιότητα) από τις τοπικές επιχειρήσεις.
Δημιουργούν στρατηγικές «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για να δημιουργήσουν προϊόν προστιθέμενης αξίας και επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων στην περιοχή τους.
Εκπονούν μελέτες κοινωνικών αναγκών για να στηρίξουν εύστοχα και αποτελεσματικά τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα με κλιμακωτά τιμολόγια για όλες τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις τους.
Ασκούν Κοινωνική Πολιτική με στόχο την επανένταξη του εργατικού δυναμικού μέσω της τοπικής ανάπτυξης.
Ιδρύουν συμβουλευτικά γραφεία ενεργειακής διαχείρισης.
Προωθούν την Κυκλική Kοινωνική Oικονομία για να δημιουργήσουν όρους επανεκκίνησης της τοπικής οικονομίας χωρίς κεφάλαια.
Εκπονούν καμπάνιες προβολής της τοπικής τους αγοράς.
Θεσμοθετούν εκπτωτικές κάρτας με ενιαίο μπόνους πόντους για όλη την τοπική αγορά.
Συμμετέχουν και παρακινούν σε πιστοποιητικά ποιότητας για τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους.
Διοργανώνουν Επιστημονικούς διαγωνισμούς τύπου hackathon, hack day, hackfest, codefest για την δημιουργία επιχειρήσεων καινοτομίας.
Δημιουργούν Κυψέλες και Κέντρα Επιχειρηματικότητας (start up).
Αναπτύσσουν την Ευρωπαϊκή δικτύωση Επιχειρήσεων και την διπλωματία των πολιτών.
Δημιουργούν διαδικασίες πιστοποιητικού δεξιοτήτων για τους ανέργους με σύστημα ψυχομετρήσεων.
Δημιουργούν δημοτικούς χώρους στάθμευσης γύρω από τις τοπικές αγορές καθώς και εμπορικούς πεζόδρομους.
Φτιάχνουν ολοκληρωμένο δίκτυο Δημοτικής συγκοινωνίας με προορισμό τις τοπικές αγορές.
Εγκαθιστούν διαδικασίες έκδοσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών 24ώρου λειτουργίας και με delivery.
Φτιάχνουν Εφαρμογές κινητού για την προβολή της τοπικής αγοράς και των τοπικών επιχειρηματιών.
Δημιουργούν δράσεις εξωστρέφειας της τοπικής αγοράς με θεματολογικά φεστιβάλ, συνέδρια και εκθέσεις.
Συγκροτούν Επιτροπή Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δημοτικού συμβουλίου για την χάραξη στρατηγικής και την συνεχή λήψη μέτρων.
Βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Διοργανώνουν και ενισχύουν Τοπικές πρωτοβουλίες επιχειρηματιών με σκοπό την ανάπτυξη της απασχόλησης μέσω κοινών επενδύσεων.
Αξιοποιούν και συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και κυρίως στις: Cosme για την δημιουργία εκκολαπτηρίων (incubators) θερμοκοιτίδων. Grundtvig 2 «Social entrepreneurship as a way to the active citizenship». Το πρόγραμμα EASY κ.ά. που προωθούν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε συλλογικό τοπικό επίπεδο.