Ο Δημόσιος τομέας γενικότερα αλλά και ο Δήμος μας βρίσκονται πολύ πίσω από την αγορά και τις νέες τεχνολογίες που αυτή προσφέρει και οι οποίες μπορούν πια να λύσουν προβλήματα που χρονίζουν επί δεκατίες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι εφαρμογές Εξυπνης Πόλης και οι Πράσινες Προμήθειες οι φιλικές προς το περιβάλλον και αυτές που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους. Απουσιάζουν στην ουσία τους από τις προμήθειες του Δήμου.

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται γενικώς, δεν μπορούν να είναι αποσπασματικές και αντιφατικές, αλλά να ακολουθούν μια μακρόχρονη συνέχεια που βασίζεται σε τεκμηριωμένες Μελέτες Ολοκληρωμένων Πολτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βιώσιμη Κιμητικότητα. Αυτή χτίζεται σε μακρύ χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να επιδιώκεις την απελευθέρωση πεζοδρομίων και από την άλλη να τοποθετείς κάδους πάνω σ΄αυτά.

Η ιστορία έδειξε ότι τα ίδια χρόνια προβλήματα επιχειρήθηκε να λυθούν από δεκάδες αρμόδιους και υπεύθυνους αντιδημάρχους εμπειριοκρατικά, σπαταλήθηκαν εκατομμύρια και τα προβλήματα παραμένουν άλυτα.

Τέτοια προβλήματα είναι η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, η ασφάλεια, η συντήρηση των παιδικών χαρών, η ασφαλτόστρωση, η κοινωνική πρόνοια, η λαική αγορά, η δημοτική συγκοινωνία και πολλά άλλα.

Η απουσία σοβαρών μελετών που να ακολουθούν τους άξονες ολοκληρωμένων πολιτικών οδηγούν στην παραλαβή κακής ποιότητας έργων και υπηρεσιών, στην δυσλειτουργία των υποδομών της πόλης και στην κατασπατάληση πόρων.

Επίσης οι μελέτες αποτελούν απαραίτητο συστατικό στοιχείο σε μια αίτηση χρηματοδότησης. Εκατοντάδες δράσεις και έργα επιβαρύνουν τους δημότες διότι δεν έχουν την απαραίτητη λεγόμενη ωρίμανση για να χρηματοδοτηθούν από τα σχετικά τομεακά και περιφερειακά προγράμματα. Ετσι δεν κάνουμε έργα διότι δεν υπάρχουν λεφτά και παράλληλα δεν παίρνουμε λεφτά διότι δεν έχουμε μελέτες για έργα.

Οι μελέτες είναι πηγή χρημάτων.

Θεωρούμε απαράδεκτο οι δημότες να φορολογούνται για έργα που έχουν ήδη φορολογηθεί και γι αυτό χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και την πολιτεία.

Τέλος οι μελέτες δίνουν την ευκαιρία της δημόσιας διαβούλευσης. Οι πολίτες να γνωρίζουν ακριβώς τι προτείνεται να γίνει και να αποφασίζουν ανάλογα ή να προτείνουν και αυτοί βελτιώσεις συμμετέχοντας με τις ειδικότητές τους.

Οι μελέτες μαζί με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία μιας διαδικασίας πιστοποίησης στις υπηρεσίες του δήμου.

Ενα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού πρέπει να επενδύεται κάθε χρόνο σε επιστημονικές μελέτες έτσι ώστε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και να δημιουργούν έσοδα στο δήμο.