Βασική προτεραιότητα υποδομών και δράσεων ενός δήμου πρέπει να είνα η αναβάθμιση των σχολείων, η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και η δημιουργία του Ανοιχτού Σχολείου στη Γειτονιά.

Πρώτα από όλα διότι το δημόσιο σχολείο είναι το βασικό κύτταρο οργανωμένης τοπικής κοινότητας. Εκεί τα παιδιά και οι γονείς αποκτούν την συνείδηση της εντοπιότητας και κοινωνικοποιούνται, σ’ αυτό αναπτύσσονται συνεργασίες και φιλίες, σ΄αυτό αναπτύσσεται η προσωπική επικοινωνία. Στο σχολείο υπάρχουν οργανωμένες συλλογικότητες μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών.

Δεύτερον διότι η επένδυση στη παιδεία είναι το μέλλον και το εφόδιο και η σημαντικότερη προσφορά που μπορεί να παρέχει ένας δήμος στα παιδιά του. Σχεδιάζουμε ένα υψηλού επιπέδου δημόσιο σχολείο στην γειτονιά με σημαντική επένδυση στην παιδεία έτσι ώστε το λεγόμενο καλό σχολείο να γίνει προσιτό σε όλους. Αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά και η ανατροπή στα δεδομένα του δήμου.

Τρίτον διότι τα καλά σχολεία σε μια γειτονιά αποτελούν ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής τόπου κατοικίας που διαμορφώνουν ανάλογα τις αξίες των ακινήτων. Στο παγκόσμιο real estate η ποιότητα του σχολείου καθορίζει την αξία της γειτονιάς.

Και τέταρτον διότι το σχολείο είναι χώρος μαθησης, έρευνας και δημιουργίας που μπορεί να αποτελέσει αναπτυξαικό καταλύτη και μαγνήτη πρωτοβουλιών και χρηματοδοτήσεων για όλη τη γειτνιά.

Και τέλος διότι από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας η περιοχή από Ζωγράφου μέχρι Αγία Παρασκευή προβλέπεται ως χώρος ανάπτυξης της παιδείας, πράγμα το οποίο τεκμηριώνει την διαμόρφωση ενός προνομιακού χώρου με επενδυτική προτεραιότητα στην Περιφέρεια Αττικής και στο πλαίσιο μια Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης που χρηματοδοτείται με 75 εκατομμύρια ευρώ τστο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οραματιζόμαστε ένα Ανοιχτό Σχολείο από το πρωϊ και μέχρι αργά το βράδυ και όλες τις ημέρες του χρόνου ως έναν χώρο συνάντησης για τα παιδιά χωρίς κινδύνους.

Αυτή η επενδυτική προταραιότητα στην Παιδεία πρέπει να συνοδευτεί:

Με την αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με πολιτικό περιεχόμενο.

Με την στελέχωση ειδικής διέυθυνσης παιδείας στο δήμο με τεχνοκρατικές επιδεξιότητες

Με την ένταξη των σχολείων μας σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονούνται από το Υπ. Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Με την ένταξη όλων των σχολείων μας στα διεθνή δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας όπως το erasmus+ και πολλά άλλα.

Με την καθιέρωση και απογευματινής λειτουργίας στα σχολεία για κάθε είδους ενισχυτική δράση και ανάπτυξη έκφρασης, μελέτης, πρωταθλημάτων, μαθημάτων κατάρτισης, προγραμμα΄των ανάπτυξης επιδεξιοτήτων και προγραμμάτων διασκέδασης.

Με την έμφαση στην ψυχομετρική και ψυχολογική υποστήριξη έτσι ώστε να εντοπιστούν οι επιδεξιότητες, να βελτιωθούν οι ικανότητες και να καθοδηγηθούν σωστά και άρτια τα παιδιά στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Με την δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για τις απογευματινές ώρες και τις διακοπές.

Με την δημιουργία συλλόγων αποφοίτων όλων των λυκείων έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών να συνεχίσει να λειτουργεί και να υποστηρίζει τα παιδιά μας και ως φοιτητές και ως επαγγελματίες.

Βασική μας επιδίωξη να είναι τα σχολεία μας να συνδεθούν με τον χαρακτήρα του place branding στον τομέα της κατάρτισης, της ενημέρωσης και της απορρόφησης κονδυλίων. Με τον χαρακτήρα του place branding θα καταφέρουμε να τα κάνουμε πρότυπα εξειδικευμένα σχολεία διεθνούς φήμης.