Καλούμε την Δημοτική Αρχή Παπάγου Χολαργού να μπει στον 21ο αιώνα

Εκθετική είναι η αύξηση που καταγράφηκε το 2021 αναφορικά με τον όγκο των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ψηφιακές υπηρεσίες προς … Συνεχίστε να διαβάζετε Καλούμε την Δημοτική Αρχή Παπάγου Χολαργού να μπει στον 21ο αιώνα.