Πρόταση σύνθεσης ΔΣ ΔΟΠΑΠ

Αγαπητέ κύριε δήμαρχε Οπως γνωρίζετε βασική προγραμματική μας θέση είναι ότι ο τοπικός Πολιτισμός και το Πνευματικό κέντρο αποτελούν βασικούς πυλώνες όχι μόνο της πνευματικής, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης για την τοπική μας κοινωνία. Μέσα από τις δράσεις, την έκφραση και το παραγόμενο προϊόν των εργαστηρίων τέχνης ο δήμος μας μπορεί να ενεργοποιήσει και … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρόταση σύνθεσης ΔΣ ΔΟΠΑΠ.