Παρ’ ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου μας θα έπρεπε να έχει βγει ήδη σε δημόσια διαβούλευση για να αντιληφθούν και οι πολίτες τις κατανομές και τις λειτουργικές ανάγκες του δήμου, αλλά και να καταθέσουν και εκείνοι τις προτάσεις τους και τις προτεραιότητές τους και παρ’ ότι ούτε εμείς ως παράταξη λάβαμε μέχρι σήμερα έστω ένα προσχέδιο, η δημοτική παράταξη «Συνεργασία για τις 8Προτάσεις στο δήμο Παπάγου Χολαργού», συνεπής στις προεκλογικές μας προγραμματικές θέσεις για ένα δήμο ανοιχτό στην κοινωνία, καταθέτουμε τις προτάσεις μας για δημόσιο διάλογο.

Οπως έχουμε διατυπώσει επανειλημμένως και προεκλογικά και επιβεβαιωθήκαμε από μια σειρά κυβερνητικών αποφάσεων εν μέσω του καλοκαιριού, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο θα βαδίσουν από τώρα και στο εξής οι δήμοι προσανατολίζεται στην οικονομική αυτάρκεια, με ταυτόχρονη δραματική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων και αύξηση των αρμοδιοτήτων τους.

Ετσι οι δημοτικές αρχές έχουν τρεις επιλογές:
Α) Να μειώσουν τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που απολαμβάνουν οι δημότες.
Β) Να αυξήσουν την όποια φορολογία (τέλη, δικαιώματα κ.λπ.) που λαμβάνουν ως έσοδα από τους δημότες.
Γ) Να υιοθετήσουν δράσεις ανάπτυξης που να προσελκύουν επιχορηγήσεις, επενδύσεις και χορηγίες.

Η Συνεργασία για τις 8Προτάσεις έχει καταθέσει ήδη έτοιμο ολοκληρωμένο πρόγραμμα με σαφή στόχο την Κοινωνική Συνοχή και την Φιλική Γειτονιά που μπορεί να προσδώσει ποιότητα ζωής, αλλά και υπεραξία στις περιουσίες των δημοτών και του δήμου.
Επιλέγοντας με σαφήνεια και καθαρότητα την τρίτη λύση της ανάπτυξης και μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι κανονισμοί λειτουργίας – χρηματοδοτήσεων των διαρθρωτικών Ταμείων, προτείνουμε την Ολοκληρωμένη Εδαφική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων.
Ενα σύνολο επιχειρησιακών συμπληρωματικών σχεδιασμών και δράσεων που πρέπει να αναπτύξει ο δήμος μας για να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις, να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια και να συγκεντρώσει χορηγίες. Το πλήρες σχέδιο βέβαια αναμένεται να προσδιοριστεί με το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπου εκεί θα υπάρχει και η ευκαιρία του εντοπισμού της απαραίτητης Εξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο και του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα.

Εν όψει όμως της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού για το 2015 θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται σ’ αυτόν οι παρακάτω μελέτες και δράσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αποφυγής περαιτέρω επιβάρυνσης των δημοτών και υποβάθμισης των υπηρεσιών και παράλληλα να πετύχουμε αύξηση του προϋπολογισμού. Τόσο οι δημότες όσο και η δημοτική αρχή πρέπει να κατανοήσουν ότι χρειάζόμαστε μελέτες ολιστικής αντίληψης για να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις:

1. Μελέτη αξιολόγησης των δομών και των εργαζομένων του δήμου, έτσι ώστε να υπάρξει ωρίμανση για την επιδότηση από το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και εξορθολογισμός και μείωση του κόστους των δημοτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προλάβουμε και οποιαδήποτε οριζόντια επιχείρηση επανασχεδιασμού του δημοτικού οργανογράμματος που θα επιφέρει τεράστια απομάκρυνση της λειτουργίας των δομών του δήμου μας από τις τοπικές μας ανάγκες.
2. Μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας με υπομελέτες πεζοδρομίων, Δημοτικής Συγκοινωνίας, στάθμευσης, και σήμανσης ποδηλάτου, και προσδιορισμό ενός δικτύου με ένταξη σ΄αυτό του Υμηττού, των Παιδικών Χαρών και των πλατειών, για την χρηματοδότηση της συντήρησής τους.
3. Μελέτη για την Ηλεκτρονική και κυρίως την Διαπληροφοριακή Διακυβέρνηση για τον εξορθολογισμό των δημοτικών υπηρεσιών, την μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του πολίτη και την ενσωμάτωση της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών στις δημοτικές δράσεις έτσι ώστε να τεκμηριώσουμε την Εταιρική Σχέση στον Δήμο μας.
4. Αμεσα συνδεδεμένα με την μελέτη 3 είναι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τα θέματα προστασίας και ασφάλειας των σχολείων και η χρηματοδότηση – δημιουργία γραφείου υποστήριξης Συλλόγων και Επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της Διαχειριστικής τους Επάρκειας και την ισότιμη συμμετοχή με τον δήμο μας στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης του νέου ΕΣΠΑ. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο και με την λειτουργία του γραφείου υποστήριξης Συλλόγων εντάσσεται και η σύνταξη φακέλου για την συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου μας σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία.
5. Μελέτη για την αναβάθμιση του Περιβλαλλοντος Συνολικά (πράσινο, πεζοδρόμια, Υμητττός, στάθμευση)
6. Μελέτη για την καθαριότητα με σαφή προσανατολισμό στην διαδημοτική αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών για την μείωση καταβολής τελών στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και την άμεση αλλαγή του πολυδάπανου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Παπάγου.
7. Ολοκληρωμένη μελέτη για την συνολική ετήσια συντήρηση – αντικατάσταση (Συμφωνία Πλαίσιο) σιδηροκατασκευών, λαμπτήρων, φωτοτυπικών, ξυλουργικών εργασιών, αποκατάστασης οδοστρωμάτων, συνολικά όλων των υποδομών του δήμου, έτσι ώστε να μειωθούν μέσω ετήσιου διαγωνισμού τα κόστη και ο χρόνος συντήρησης, στις εγκαταστάσεις του δήμου, των σχολείων και των άλλων υποδομών.
8. Μελέτη κοινωνικών αναγκών, αναδιάρθρωσης των κοινωνικών δομών και ανάπτυξης κοινωνικών προγραμμάτων για τον εντοπισμό των πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων των τοπικών νοικοκυριών και την ουσιαστική στήριξή τους μέσα από την τεκμηρίωση και ωρίμανση, τις χρηματοδοτήσεις και την συνεργασία με έμπειρους πιστοποιημένους οργανισμούς.
9. Μελέτη για την συνολική ανάπτυξη της Παιδείας σε συνδιασμό με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και την Ολοκληρωμένη Χωρική Απένδυση.
10. Μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και την εξασφάλιση δημόσων χώρων για την αύξηση των εσόδων και την τεκμηρίωση δράσεων ανάπτυξης.
11. Τέλος, Μελέτη για την Εκπόνηση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης με αναθεώρηση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και εναρμόνιση και των δύο πρώην δήμων στον Μητροπολιτικό Περιφερειακό Σχεδιασμό της Αττικής και το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας.

Σημειώνουμε ότι ο προϋπολογισμός είναι το οικονομικό σχεδιάγραμμα ή πλάνο δράσης του δήμου. Μεταφράζει τα στρατηγικά σχέδια σε μετρήσιμες δαπάνες και αναμενόμενες αποδόσεις κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τα παραπάνω στοιχεία, λοιπόν, είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση εσόδων, την αύξηση του ύψους του προϋπολογισμού και την αποφυγή, είτε της μείωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε της φορολόγησης και επιβάρυνσης των δημοτών.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s