Οι Σύλλογοι για μας είναι το προνομιακό πεδίο και οι βασικοί εταίροι συνομιλητές του Δήμου. Ο Δήμος είναι οι δημότες του και οι Σύλλογοι είναι ένας ήδη έτοιμος, οργανωμένος και συνειδητοποιημένος χώρος της Κοινωνίας των Πολιτών που σύμφωνα με τις αξίες, το δίκαιο και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

Oι δήμοι οφείλουν να αναπτύσσουν εταιρική σχέση μαζί τους.

Πολύ δε περισσότερο για μας που ως παράταξη της Κοινωνίας των Πολιτών γεννηθήκαμε μέσα από σύλλογο.

Οι Τοπικοί Σύλλογοι κρατάνε ζωντανή και σε εγρήγορση την τοπική κοινωνία και δημιουργούν συνεχώς δεσμούς καλής γειτνίαση και συνεννόησης.

Ενεργοποιούν τους γείτονες – συμπολίτες για κοινές δράσεις και ενασχόληση με τα κοινά.

Συνομιλούν καθημερινά με τους πολίτες και αφουγκράζονται πρώτοι και έγκαιρα τα προβλήματα και τις ανάγκες τους.

Ενδυναμώνουν καθημερινά με την ένταξη νέων μελών το κίνημα του εθελοντισμού.

Διαθέτουν ευέλικτες δομές που μπορούν να συνδράμουν οργανωμένα σε κάθε κρίση και οργανωμένη δράση.

Είναι η πεμπτουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι η πρωτοβουλιακή κοινωνική αυτοοργάνωση.

Γι αυτό ένας δήμος πρέπει να τους υποστηρίζει με κάθε μέσo.

Δημοσιεύοντας και προβάλλοντας μέσα από τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει όλες τις δράσεις τους και την λειτουργία τους σε καθημερινό επίπεδο.

Υποστηρίζοντας τους με γραμματειακή υποστήριξη έτσι ώστε να μειώνει τα κόστη τους και να ενθαρρύνει νέες πρωτοβουλίες και δράσεις τους, ειδικά στην ένταξή τους σε αναπτυξαϊκά προγράμματα και Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες που απαιτούν μεγάλη γραφειοκρατία και εξειδίκευση.

Διοργανώνοντας ειδικά αφιερώματα όπως Ειδική Ετήσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Ημέρα Συλλόγων, Διεθνή Συνέδρια κλπ.

Διοργανώνοντας σεμινάρια κατάρτισης εθελοντισμού και συλλογικής οργάνωσης και μέσω του Δια Βίου Μάθηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της δράσης τους.

Υποστηρίζοντας τους στην δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την φύλαξη, συντήρηση και βελτίωση των χώρων άσκησης των δραστηριοτήτων τους, (αθλητικοί χώροι κλπ) με Προγραμματικές Συμβάσεις. 

Υποστηρίζοντας τους στην διεθνή δικτύωση και την εισαγωγή τους στο χώρο των αδελφοποιήσεων.

Δημιουργώντας προγράμματα για την είσοδο τους στα σχολεία και την προβολή των δράσεών τους και την σημασία τους.

Δημιουργώντας ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας για την καθημερινή υποβολή αιτημάτων και την δημόσια ανταλλαγή απόψεων και ιδεών αλλά και την κοινωνική αξιολόγησή τους.

Εξασφαλίζοντας τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ομαδική ασφάλιση ως κίνητρο.

Εξασφαλίζοντας στα ενεργά μέλη τους δωρεάν παροχή υπηρεσιών (φεστιβάλ κινηματογράφο κλπ) 

Υιοθετώντας αντικειμενικά κριτήρια οικονομικής ενίσχυσης ανάλογα με το δυναμικό τους και την ενεργοποίηση – ένταξη των δημοτών σ΄αυτούς και τον κοινωνικό αντίκτυπο της δράσης τους. 

Αναπτύσσοντας κοινές δράσεις στην κατεύθυνση του εθελοντισμού σε μια ισότιμη σχέση συνδιαμόρφωσης και συναπόφασης.