Τοποθέτηση Μαρίας Σιώτου 1η 2020 Συνεδρίαση  – 22/1/20
θέμα 16ο: Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών: 57 * Κοινότητα Παπάγου α) Κύπρου 45 β) Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 603Μ) γ) Αφών Διδασκάλου 51 δ) Λευκωσίας 34 * Κοινότητα Χολαργού α) Ψαρρών 4-6 β) Λοχ. Δεδούση 39 & Ψαρρών γ) Λοχ. Δεδούση 7 & Χίου V. ΓΕΝΙΚΑ 17ο: Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασής της που αφορά τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.

Σελίδα 50

ΣΙΩΤΟΥ: Εχουμε πει πολλές φορές από αυτό το βήμα ότι δεν είναι δυνατόν να έρχονται κοπές δένδρων με ασαφείς και ελλιπείς τεχνικές εισηγήσεις. Εχουμε πει πολλές φορές και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε ότι όλη η παγκόσμια κοινότητα έχει κινητοποιηθεί με σκοπό την ανακοπή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη δημιουργία ανθεκτικών πόλεων. Αν είναι άγνωστες λέξεις εγώ θα τις επαναλαμβάνω να τις εμπεδώσουμε.
Δεν υπάρχει περιθώριο κοπής δένδρων στον αστικό ιστό. Δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε χατίρια σε δημότες και να πληρώνουμε εργολαβίες. Υπάρχει πλέον μεγάλη αντίδραση στην κοινωνία για τις συνεχείς κοπές δένδρων και τη μη αντικατάστασή τους. Το ζητάμε καιρό.
Επιτέλους, σας ζητάμε να αφουγκραστείτε τους δημότες. Τα δένδρα προϋπήρχαν και απαιτείται σεβασμός.
Πρόταση: Θεωρούμε ότι είναι άμεση προτεραιότητα να γίνει η μελέτη πρασίνου, να γραφτεί στον κανονισμό λειτουργίας η υποχρέωση αντικατάστασης των δένδρων που κόβονται με άλλα δένδρα τουλάχιστον 8ετίας κατά μέσο όρο, με πληρωμή του αιτούντα δημότη. Να ανοίξει κωδικός στον προϋπολογισμό ώστε να πιστώνονται τα χρήματα από τους αιτούντες και να προχωράμε άμεσα σε αντικατάσταση του δένδρου που κόβεται με ένα ή και δύο άλλα.
Ευχαριστώ.