Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο Δημόσιος τομέας είναι δυσλειτουργικός, χρονοβόρος και ακριβός.

Είναι οδηγία και επιλογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου η Εταρική Σχέση μεταξύ του Δημόσιου και του Κοινωνικού Τομέα. Ο χρήστης να διαχειρίζεται τα δημόσια αγαθά και τους πόρους που χρησιμοποιεί.

Επίσης η εμπειρία και τοπικά έχει δείξει ότι τις αθλητικές υποδομές τις διαχειρίζονται καλύτερα τα Αθλητικά Σωματεία. Τις συντηρούν καλύτερα, φτηνότερα και τις βελτιώνουν συνεχώς και γρηγορότερα. Αλλωστε οι περισσότερες Αθλητικές Υποδομές στο δήμο μας από τα Σωματεία ξεκίνησαν.

Ο Δημοτικός Οργανσιμός Αθλητισμού είναι ένας ενεργοβόρος, υδοροκέφαλος, βαρύς οργανισμός που απασχολεί ένα πλήθος ατόμων, κυρίως γυμναστών σε γραφειοκρατικά ζητήματα.

Είναι απαραίτητη η κατάργηση του και η απόδοση της ευθύνης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Αθλητικά Σωματεία.